DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (November 2022)

Woensdag 30 november 2022

Ten slotte, broeders, verblijd u, laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn.

Dinsdag 29 november 2022

Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.

Maandag 28 november 2022

Laat alles wat adem heeft de HEERE loven.
Halleluja!

Zondag 27 november 2022

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Zaterdag 26 november 2022

En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.

Vrijdag 25 november 2022

Beter is weinig met de vreze des HEEREN,
dan een grote schat met verwarring erbij.

Donderdag 24 november 2022

En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.

Dinsdag 22 november 2022

En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.

Maandag 21 november 2022

De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat,
de wereld en wie er wonen.

Zondag 20 november 2022

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.

Zaterdag 19 november 2022

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Vrijdag 18 november 2022

Genees mij, HEERE, en ik zal genezen worden,
verlos mij, en ik zal verlost worden,
want U bent mijn lofzang.

Donderdag 17 november 2022

En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.

Woensdag 16 november 2022

Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.

Dinsdag 15 november 2022

O God, U bent mijn God!
U zoek ik vroeg in de morgen;
mijn ziel dorst naar U,
mijn lichaam verlangt naar U
in een land, dor en dorstig, zonder water.

Maandag 14 november 2022

Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.

Zondag 13 november 2022

God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.

Zaterdag 12 november 2022

Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen,
onze smarten heeft Hij gedragen.
Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde,
door God geslagen en verdrukt.

Vrijdag 11 november 2022

Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Donderdag 10 november 2022

Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Woensdag 9 november 2022

Mijn zonde maakte ik U bekend,
mijn ongerechtigheid bedekte ik niet.
Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE.
En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Sela

Dinsdag 8 november 2022

Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.

Maandag 7 november 2022

En de Heere moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus.

Zondag 6 november 2022

Hij zal Zich weer over ons ontfermen,
Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen,
ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee.

Zaterdag 5 november 2022

Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God.

Vrijdag 4 november 2022

De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.

Donderdag 3 november 2022

Goed gaat het een man die zich ontfermt en uitleent,
hij behartigt zijn zaken volgens het recht.

Woensdag 2 november 2022

Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.

Dinsdag 1 november 2022

Weet dan in uw hart dat de HEERE, uw God, u gehoorzaamheid bijbrengt zoals een man zijn zoon gehoorzaamheid bijbrengt.

Bijbeltekst van de dag

Niet ons, HEERE, niet ons,
maar geef Uw Naam eer,
om Uw goedertierenheid, om Uw trouw.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie