DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (November 2022)

Woensdag 30 november 2022

2 Korintiërs 13:11Tot slot, broeders en zusters, wees verheugd. Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar – dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn.

Dinsdag 29 november 2022

Kolossenzen 4:2Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.

Maandag 28 november 2022

Psalm 150:6Alles wat adem heeft, loof de HEER.
Halleluja!

Zondag 27 november 2022

1 Johannes 4:8Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.

Zaterdag 26 november 2022

Jakobus 1:5Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.

Vrijdag 25 november 2022

Spreuken 15:16Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER
dan grote rijkdom en veel onrust.

Donderdag 24 november 2022

Openbaring 5:13Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: ‘Aan Hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.’

Woensdag 23 november 2022

1 Korintiërs 16:14Alles wat u doet, moet u met liefde doen.

Dinsdag 22 november 2022

Kolossenzen 3:17Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door Hem.

Maandag 21 november 2022

Psalm 24:1Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen.

Zondag 20 november 2022

1 Johannes 4:9En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven.

Zaterdag 19 november 2022

Johannes 16:33Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Vrijdag 18 november 2022

Jeremia 17:14Genees mij, HEER, dan zal ik gezond zijn,
red mij, dan zal ik veilig zijn.
U wil ik altijd loven.

Donderdag 17 november 2022

Romeinen 8:27God, die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen, want de Geest pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods wil.

Woensdag 16 november 2022

1 Petrus 3:8Tot slot, wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.

Dinsdag 15 november 2022

Psalm 63:2God, u bent mijn God, u zoek ik,
naar u smacht mijn ziel,
naar u hunkert mijn lichaam
in een dor en dorstig land, zonder water.

Maandag 14 november 2022

Matteüs 5:17Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.

Zondag 13 november 2022

2 Korintiërs 5:19Inderdaad, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend: Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft Hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd.

Zaterdag 12 november 2022

Jesaja 53:4Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd.

Vrijdag 11 november 2022

Romeinen 1:17In dit evangelie openbaart Gods gerechtigheid zich immers van begin tot eind door geloof, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’

Donderdag 10 november 2022

Matteüs 3:2Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!

Woensdag 9 november 2022

Psalm 32:5Toen beleed ik U mijn zonde,
ik dekte mijn schuld niet toe,
ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ –
en U vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. sela

Dinsdag 8 november 2022

Romeinen 8:25Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden.

Maandag 7 november 2022

2 Tessalonicenzen 3:5Moge de Heer uw hart richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.

Zondag 6 november 2022

Micha 7:19Opnieuw zult U zich over ons ontfermen
en al onze zonden tenietdoen.
Onze zonden werpt U in de diepten van de zee.

Zaterdag 5 november 2022

Hebreeën 3:12Let er dus op, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God.

Vrijdag 4 november 2022

Exodus 14:14De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.

Donderdag 3 november 2022

Psalm 112:5Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig,
wie zijn zaken eerlijk behartigt.

Woensdag 2 november 2022

Galaten 5:16Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten.

Dinsdag 1 november 2022

Deuteronomium 8:5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u tuchtigt zoals een vader zijn kind.

Bijbeltekst van de dag

Wie zaait op de akker van zijn aardse natuur, zal verderf oogsten, maar wie zaait op de akker van de Geest, oogst eeuwig leven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie