DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (December 2022)

Zaterdag 31 december 2022

Spreuken 4:27Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links,
wijk alleen uit voor het kwaad.

Vrijdag 30 december 2022

Zacharia 4:6Luister, dit zegt de HEER over Zerubbabel: Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen – zegt de HEER van de hemelse machten – maar alleen met hulp van mijn geest.

Donderdag 29 december 2022

1 Timoteüs 6:6Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst.

Woensdag 28 december 2022

Psalm 119:160Uw woord is volkomen betrouwbaar,
elk van uw voorschriften rechtvaardig en eeuwig.

Dinsdag 27 december 2022

Romeinen 6:23Het loon van de zonde is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

Maandag 26 december 2022

1 Johannes 5:11Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon.

Zondag 25 december 2022

Jesaja 9:5Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.

Zaterdag 24 december 2022

Lucas 1:35De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.’

Vrijdag 23 december 2022

1 Johannes 1:7Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.

Donderdag 22 december 2022

Psalm 80:20HEER, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.

Woensdag 21 december 2022

Johannes 1:1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.

Dinsdag 20 december 2022

Hosea 14:10Wie inzicht heeft doorgrondt deze woorden, wie wijs is neemt ze ter harte. Want de wegen van de HEER zijn recht: wie rechtvaardig is verlaat ze niet, maar wie zich verzet komt ten val.

Maandag 19 december 2022

Psalm 119:60Ik haast mij, en aarzel niet
mij te houden aan uw geboden.

Zondag 18 december 2022

Johannes 14:2In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken?

Zaterdag 17 december 2022

Prediker 7:10En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt.

Vrijdag 16 december 2022

Psalm 133:1Hoe goed is het, hoe heerlijk
als broeders bijeen te wonen!

Donderdag 15 december 2022

Handelingen 12:5Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God.

Woensdag 14 december 2022

Jozua 24:23Daarop zei Jozua: ‘Doe dan die vreemde goden weg en richt u volledig op de HEER, de God van Israël.’

Dinsdag 13 december 2022

Spreuken 16:28Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht,
een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.

Maandag 12 december 2022

Matteüs 24:44Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.

Zondag 11 december 2022

2 Korintiërs 6:14Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Want wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken?

Zaterdag 10 december 2022

Psalm 118:5In mijn nood heb ik geroepen: ‘HEER!’
En de HEER antwoordde, Hij gaf mij ruimte.

Vrijdag 9 december 2022

Matteüs 22:37Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.’

Donderdag 8 december 2022

Matteüs 9:13Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: “Barmhartigheid wil Ik, geen offers.” Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.

Woensdag 7 december 2022

Spreuken 23:4Tob jezelf niet af om rijk te worden,
zet dat plan opzij.

Dinsdag 6 december 2022

1 Johannes 3:17Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die genoeg heeft om van te bestaan maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?

Maandag 5 december 2022

1 Timoteüs 6:17Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers als rijkdom te stellen, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten.

Zondag 4 december 2022

Psalm 104:33Voor de HEER wil ik zingen zolang ik leef,
een lied voor mijn God zolang ik besta.

Zaterdag 3 december 2022

Matteüs 5:48Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

Vrijdag 2 december 2022

Romeinen 12:21Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Donderdag 1 december 2022

1 Kronieken 16:11Zie uit naar de HEER en zijn macht,
zoek voortdurend zijn nabijheid.

Bijbeltekst van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie