DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (December 2022)

Zaterdag 31 december 2022

Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand af,
houd uw voet verwijderd van het kwade.

Vrijdag 30 december 2022

Dit is het woord des Heren tot Zerubbabel: niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen.

Donderdag 29 december 2022

Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, (indien zij gepaard gaat) met tevredenheid.

Woensdag 28 december 2022

Heel uw woord is de waarheid,
al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig.

Dinsdag 27 december 2022

Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

Maandag 26 december 2022

En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon.

Zondag 25 december 2022

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Zaterdag 24 december 2022

En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.

Vrijdag 23 december 2022

Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Donderdag 22 december 2022

Here, God der heerscharen, herstel ons,
doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden.

Woensdag 21 december 2022

In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

Dinsdag 20 december 2022

Wie wijs is, geve op deze dingen acht; wie verstandig is, erkenne ze. Want de wegen des Heren zijn recht: rechtvaardigen wandelen daarop, maar overtreders struikelen er.

Maandag 19 december 2022

Ik haast mij en aarzel niet
om uw geboden te onderhouden.

Zondag 18 december 2022

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden.

Zaterdag 17 december 2022

Zeg niet: Hoe komt het, dat de vroegere tijden beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zoudt gij aldus vragen.

Vrijdag 16 december 2022

Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het,
als broeders ook tezamen wonen.

Donderdag 15 december 2022

Petrus dan werd in de gevangenis in bewaring gehouden, maar door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden.

Woensdag 14 december 2022

Nu dan, doet de vreemde goden weg, die in uw midden zijn, en neigt uw harten tot de Here, de God van Israël.

Dinsdag 13 december 2022

Een valsaard veroorzaakt twist,
een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.

Maandag 12 december 2022

Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

Zondag 11 december 2022

Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?

Zaterdag 10 december 2022

Uit de benauwdheid heb ik tot de Here geroepen,
de Here heeft mij geantwoord
en mij in de ruimte gesteld.

Vrijdag 9 december 2022

Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.

Donderdag 8 december 2022

Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.

Woensdag 7 december 2022

Tob u niet af voor rijkdom,
zie van uw voornemen af.

Dinsdag 6 december 2022

Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem?

Maandag 5 december 2022

Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft.

Zondag 4 december 2022

Ik zal de Here zingen, zolang ik leef,
ik zal mijn God psalmzingen, zolang ik ben.

Zaterdag 3 december 2022

Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.

Vrijdag 2 december 2022

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Donderdag 1 december 2022

Vraagt naar de Here en zijn sterkte,
zoekt zijn aangezicht bestendig.

Bijbeltekst van de dag

Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie