DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Januari 2023)

Dinsdag 31 januari 2023

1 Johannes 2:17De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.

Maandag 30 januari 2023

Prediker 4:9Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want samen zwoegen loont.

Zondag 29 januari 2023

Romeinen 6:22Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u een leven in heiligheid en uiteindelijk het eeuwige leven.

Zaterdag 28 januari 2023

Romeinen 12:9Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.

Vrijdag 27 januari 2023

Psalm 147:3Hij geneest wie gebroken zijn
en verzorgt hun diepe wonden.

Donderdag 26 januari 2023

2 Korintiërs 9:7Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.

Woensdag 25 januari 2023

Kolossenzen 3:23-24Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen. Dien Christus: Hij is uw meester!

Dinsdag 24 januari 2023

Jesaja 43:2Moet je door het water gaan – Ik ben bij je;
of door rivieren – je wordt niet meegesleurd.
Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren,
de vlammen zullen je niet verschroeien.

Maandag 23 januari 2023

Romeinen 12:4-5Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.

Zondag 22 januari 2023

1 Korintiërs 6:19-20Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God? Weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.

Zaterdag 21 januari 2023

Psalm 59:17Maar ik, ik zal uw sterkte roemen,
in de morgen uw trouw bezingen:
U bent voor mij altijd een burcht geweest,
een toevlucht in tijden van nood.

Vrijdag 20 januari 2023

Matteüs 16:25Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden.

Donderdag 19 januari 2023

Prediker 11:10Belast je hart niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en jonge jaren zijn al snel voorbij.

Woensdag 18 januari 2023

Matteüs 5:8Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.

Dinsdag 17 januari 2023

Lucas 12:6-7Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch wordt er niet één door God vergeten. Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.

Maandag 16 januari 2023

Romeinen 15:4Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen.

Zondag 15 januari 2023

Psalm 34:2De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag,
mijn mond is altijd vol van zijn lof.

Zaterdag 14 januari 2023

Filippenzen 4:20Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.

Vrijdag 13 januari 2023

Jakobus 4:2U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt.

Donderdag 12 januari 2023

Spreuken 10:32Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord,
een goddeloze neemt slechts leugens in de mond.

Woensdag 11 januari 2023

1 Korintiërs 15:21Want zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens.

Dinsdag 10 januari 2023

Johannes 1:5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Maandag 9 januari 2023

Psalm 34:23De HEER redt het leven van zijn dienaren,
nooit zal boeten wie schuilt bij Hem.

Zondag 8 januari 2023

Johannes 15:26Wanneer de pleitbezorger komt die Ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid, die van de Vader komt, zal die over Mij getuigen.

Zaterdag 7 januari 2023

Filippenzen 2:11En elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

Vrijdag 6 januari 2023

Job 23:12De geboden die Hij voorschreef heb ik nageleefd,
de woorden die Hij sprak heb ik het meest van al gekoesterd.

Donderdag 5 januari 2023

Johannes 3:5Jezus antwoordde: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en Geest.’

Woensdag 4 januari 2023

Galaten 5:4Als u probeert rechtvaardig verklaard te worden door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld.

Dinsdag 3 januari 2023

Psalm 103:1Prijs de HEER, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.

Maandag 2 januari 2023

Micha 7:7Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God.

Zondag 1 januari 2023

Handelingen 17:30God slaat echter geen acht op de tijd waarin men Hem niet kende, maar roept nu overal alle mensen op tot inkeer te komen.

Bijbeltekst van de dag

Wie zich laat terechtwijzen, is op weg naar een gelukkig leven,
wie zich niet berispen laat, bevindt zich op een dwaalspoor.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie