DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Januari 2023)

Dinsdag 31 januari 2023

En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Maandag 30 januari 2023

Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen.

Zondag 29 januari 2023

Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven.

Zaterdag 28 januari 2023

Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.

Vrijdag 27 januari 2023

Hij geneest de gebrokenen van hart,
Hij verbindt hen in hun leed.

Donderdag 26 januari 2023

Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.

Woensdag 25 januari 2023

En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen,
in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus.

Dinsdag 24 januari 2023

Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn,
door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.
Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden,
geen vlam zal u aansteken.

Maandag 23 januari 2023

Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar.

Zondag 22 januari 2023

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.

Zaterdag 21 januari 2023

Ik echter zal van Uw macht zingen
en 's morgens vrolijk zingen van Uw goedertierenheid.
Want U bent voor mij een veilige vesting geweest,
een toevlucht in de dagen dat angst mij benauwde.

Vrijdag 20 januari 2023

Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.

Donderdag 19 januari 2023

Weer dus de wrevel uit uw hart,
en doe het kwade weg uit uw lichaam.
De jeugd en jonge jaren zijn immers een zucht.

Woensdag 18 januari 2023

Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.

Dinsdag 17 januari 2023

Worden niet vijf musjes voor twee penninkjes verkocht? En niet een van die is bij God vergeten. Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven.

Maandag 16 januari 2023

Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden.

Zondag 15 januari 2023

Ik zal de HEERE te allen tijde loven,
Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn.

Zaterdag 14 januari 2023

Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

Vrijdag 13 januari 2023

U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt.

Donderdag 12 januari 2023

De lippen van de rechtvaardige weten wat aangenaam is,
maar de mond van de goddelozen alleen verderfelijke dingen.

Woensdag 11 januari 2023

Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens.

Dinsdag 10 januari 2023

En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.

Maandag 9 januari 2023

De HEERE verlost de ziel van Zijn dienaren;
allen die tot Hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard.

Zondag 8 januari 2023

Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die over Mij getuigen.

Zaterdag 7 januari 2023

En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Vrijdag 6 januari 2023

Het gebod van Zijn lippen heb ik niet weggedaan;
de woorden van Zijn mond heb ik verborgen, meer dan het mij toegewezen deel.

Donderdag 5 januari 2023

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.

Woensdag 4 januari 2023

U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.

Dinsdag 3 januari 2023

Loof de HEERE, mijn ziel,
en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.

Maandag 2 januari 2023

Zelf zal ik echter uitzien naar de HEERE,
ik zal wachten op de God van mijn heil.
Mijn God zal mij horen.

Zondag 1 januari 2023

God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren.

Bijbeltekst van de dag

De hele dag is hij belust op begerenswaardige zaken,
maar een rechtvaardige geeft en houdt niets achter.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,
beproef mij en ken mijn gedachten.
Zie of er bij mij een schadelijke weg is
en leid mij op de eeuwige weg.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie