DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Februari 2023)

Dinsdag 28 februari 2023

En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?

Maandag 27 februari 2023

En Hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit.

Zondag 26 februari 2023

Bezit baat niet op de dag van de verbolgenheid,
maar gerechtigheid redt van de dood.

Zaterdag 25 februari 2023

Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.

Vrijdag 24 februari 2023

Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.

Donderdag 23 februari 2023

De HEERE is rechtvaardig in al Zijn wegen,
goedertieren in al Zijn werken.

Woensdag 22 februari 2023

Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen.

Dinsdag 21 februari 2023

Maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.

Maandag 20 februari 2023

Ieder woord van God is gelouterd,
Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen.

Zondag 19 februari 2023

Achter de HEERE, uw God, moet u aan gaan, Hem moet u vrezen, Zijn geboden moet u in acht nemen en Zijn stem gehoorzamen; Hem moet u dienen en u aan Hem vasthouden.

Zaterdag 18 februari 2023

Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.

Vrijdag 17 februari 2023

Ik heb de HEERE lief,
want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden.
Want Hij neigt Zijn oor tot mij,
daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen.

Donderdag 16 februari 2023

Geniet op de dag van voorspoed
van het goede,
maar bedenk
op de dag van tegenspoed
dat God zowel de ene als de andere
gemaakt heeft,
zodat de mens niet kan doorgronden iets wat na hem zijn zal.

Woensdag 15 februari 2023

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een dienaar is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft.

Dinsdag 14 februari 2023

Want al zouden bergen wijken
en heuvels wankelen,
Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken
en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen,
zegt de HEERE, uw Ontfermer.

Maandag 13 februari 2023

Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid.

Zondag 12 februari 2023

Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft.

Zaterdag 11 februari 2023

Leer goed te doen,
zoek het recht!
Help de verdrukte,
doe de wees recht,
bepleit de rechtszaak van de weduwe!

Vrijdag 10 februari 2023

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Donderdag 9 februari 2023

Want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid.

Woensdag 8 februari 2023

Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan;
ik geef raad, mijn oog is op u.

Dinsdag 7 februari 2023

En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.

Maandag 6 februari 2023

Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden.

Zondag 5 februari 2023

Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn,
ja, tot uw grijsheid toe zal Ík u dragen;
Ík heb het gedaan en Ík zal u opnemen,
Ík zal dragen en redden.

Zaterdag 4 februari 2023

Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard.

Vrijdag 3 februari 2023

Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.

Donderdag 2 februari 2023

Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven;
daarom zullen mijn lippen U prijzen.
Zo zal ik U loven in mijn leven,
in Uw Naam zal ik mijn handen opheffen.

Woensdag 1 februari 2023

Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.

Bijbeltekst van de dag

Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie