DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Maart 2023)

Vrijdag 31 maart 2023

Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil,
mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.

Donderdag 30 maart 2023

En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid.

Woensdag 29 maart 2023

Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn.

Dinsdag 28 maart 2023

Is dit niet het vasten dat Ik verkies:
dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt,
dat u de banden van het juk ontbindt,
dat u de onderdrukten vrij laat heengaan
en dat u elk juk breekt?

Maandag 27 maart 2023

Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.

Zondag 26 maart 2023

Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden.

Zaterdag 25 maart 2023

Mijn lippen zullen vrolijk zingen, wanneer ik psalmen voor U zal zingen,
mijn ziel, die U verlost hebt.

Vrijdag 24 maart 2023

Maar voor alle dingen, mijn broeders, zweer niet: niet bij de hemel, ook niet bij de aarde, en zweer ook geen enkele andere eed, maar laat uw ja ja zijn en uw nee nee, opdat u niet onder enig oordeel valt.

Donderdag 23 maart 2023

Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden.

Woensdag 22 maart 2023

Uitgestelde verwachting krenkt het hart,
maar een vervuld verlangen is een boom des levens.

Dinsdag 21 maart 2023

Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel,
daarom zal ik op Hem hopen.

Maandag 20 maart 2023

Hij echter zei: De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God.

Zondag 19 maart 2023

Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
die Hem met heel hun hart zoeken.

Zaterdag 18 maart 2023

U mag aan het woord dat ik u gebied, niets toevoegen en er ook niets van afdoen, opdat u de geboden van de HEERE, uw God, die ik u gebied, in acht neemt.

Vrijdag 17 maart 2023

En Hem lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers.

Donderdag 16 maart 2023

Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief,
wie inzicht bewaart, vindt het goede.

Woensdag 15 maart 2023

En scheur uw hart
en niet uw kleren.
Bekeer u tot de HEERE, uw God,
want Hij is genadig en barmhartig,
geduldig en rijk aan goedertierenheid,
en Hij heeft berouw over het kwaad.

Dinsdag 14 maart 2023

De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.

Maandag 13 maart 2023

Vraag naar de HEERE en Zijn kracht,
zoek Zijn aangezicht voortdurend.

Zondag 12 maart 2023

Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.

Zaterdag 11 maart 2023

Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk.

Vrijdag 10 maart 2023

Hij houdt voor de oprechten wijsheid gereed,
Hij is een schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaan.

Donderdag 9 maart 2023

Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.

Woensdag 8 maart 2023

Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.

Dinsdag 7 maart 2023

Zeker, mijn ziel is stil voor God;
van Hem is mijn heil.

Maandag 6 maart 2023

Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen.

Zondag 5 maart 2023

Maar laat uw woord ja ja zijn en uw nee nee; wat hierboven uitgaat, is uit de boze.

Zaterdag 4 maart 2023

Loof de HEERE, want Hij is goed,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Vrijdag 3 maart 2023

Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn.

Donderdag 2 maart 2023

Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus.

Woensdag 1 maart 2023

Dezen vertrouwen op strijdwagens en die op paarden,
maar wíj zullen de Naam van de HEERE, onze God in herinnering roepen.

Bijbeltekst van de dag

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie