DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Maart 2023)

Vrijdag 31 maart 2023

Psalm 62:3Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, nooit zal ik wankelen.

Donderdag 30 maart 2023

Hebreeën 12:11Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar wie erdoor gevormd is plukt er op den duur de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.

Woensdag 29 maart 2023

Filippenzen 4:9Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn.

Dinsdag 28 maart 2023

Jesaja 58:6Is dit niet het vasten dat Ik verkies:
misdadige ketenen losmaken,
de banden van het juk ontbinden,
de verdrukten bevrijden,
en ieder juk breken?

Maandag 27 maart 2023

2 Timoteüs 2:15Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.

Zondag 26 maart 2023

Johannes 16:24Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volkomen zijn.

Zaterdag 25 maart 2023

Psalm 71:23Mijn lippen zullen juichen wanneer ik voor U zing,
ik zal jubelen omdat U mij hebt verlost.

Vrijdag 24 maart 2023

Jakobus 5:12Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee, anders zult u veroordeeld worden.

Donderdag 23 maart 2023

Romeinen 5:19Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.

Woensdag 22 maart 2023

Spreuken 13:12Almaar onvervulde hoop maakt ziek,
vervuld verlangen is een levensboom.

Dinsdag 21 maart 2023

Klaagliederen 3:24Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op Hem gevestigd.

Maandag 20 maart 2023

Lucas 18:27Jezus zei: ‘Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.’

Zondag 19 maart 2023

Psalm 119:2Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
Hem zoeken met heel hun hart.

Zaterdag 18 maart 2023

Deuteronomium 4:2Voeg niets toe aan wat ik u voorschrijf en doe er niets van af. Houd u aan de geboden die ik u geef; het zijn de geboden van de HEER, uw God.

Vrijdag 17 maart 2023

Marcus 12:33En Hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.

Donderdag 16 maart 2023

Spreuken 19:8Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief,
wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor.

Woensdag 15 maart 2023

Joël 2:13Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid het onheil af te wenden.

Dinsdag 14 maart 2023

Marcus 1:15De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws.

Maandag 13 maart 2023

Psalm 105:4Zie uit naar de HEER en zijn macht,
zoek voortdurend zijn nabijheid.

Zondag 12 maart 2023

Filippenzen 4:4Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.

Zaterdag 11 maart 2023

1 Korintiërs 16:13Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk.

Vrijdag 10 maart 2023

Spreuken 2:7Aan wie rechtschapen is geeft Hij voorspoed,
voor wie op rechte wegen gaat is Hij een schild.

Donderdag 9 maart 2023

1 Petrus 1:13Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart.

Woensdag 8 maart 2023

1 Korintiërs 12:13Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden; of we nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrije mensen, we zijn allen van één Geest doordrenkt.

Dinsdag 7 maart 2023

Psalm 62:2Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,
van hem komt mijn redding.

Maandag 6 maart 2023

Efeziërs 4:29Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.

Zondag 5 maart 2023

Matteüs 5:37Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad.

Zaterdag 4 maart 2023

1 Kronieken 16:34Loof de HEER, want Hij is goed,
eeuwig duurt zijn trouw.

Vrijdag 3 maart 2023

Jakobus 1:18Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, zodat wij als het ware de eerste opbrengst van zijn schepping zijn.

Donderdag 2 maart 2023

Filippenzen 3:20Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus.

Woensdag 1 maart 2023

Psalm 20:8Anderen vertrouwen op paarden en wagens,
wij op de naam van de HEER, onze God.

Bijbeltekst van de dag

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie