DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (April 2023)

Zondag 30 april 2023

Matteüs 5:6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.

Zaterdag 29 april 2023

Johannes 17:15Ik vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of U hen wilt beschermen tegen hem die het kwaad zelf is.

Vrijdag 28 april 2023

1 Petrus 5:8Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.

Donderdag 27 april 2023

Psalm 119:36Neig mijn hart naar uw richtlijnen
en niet naar winstbejag.

Woensdag 26 april 2023

Lucas 6:36Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.

Dinsdag 25 april 2023

Romeinen 8:37Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons zijn liefde heeft bewezen.

Maandag 24 april 2023

Spreuken 20:3Het strekt een mens tot eer om ruzie te vermijden,
een dwaas stort zich in een woordenstrijd.

Zondag 23 april 2023

Lucas 10:27De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’

Zaterdag 22 april 2023

Deuteronomium 28:1Mozes sprak: ‘Als u de HEER, uw God, gehoorzaam bent en al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, zorgvuldig naleeft, zal Hij u hoog boven alle andere volken op aarde verheffen.’

Vrijdag 21 april 2023

Psalm 119:9Hoe kan wie jong is zuiver leven?
Door zich te houden aan uw woord.

Donderdag 20 april 2023

1 Johannes 2:16Want alles wat in de wereld is – begeerte, inhaligheid, pronkzucht –, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld.

Woensdag 19 april 2023

Kolossenzen 1:13-14Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.

Dinsdag 18 april 2023

Matteüs 6:11Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.

Maandag 17 april 2023

Efeziërs 6:13Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, en goed voorbereid stand te kunnen houden.

Zondag 16 april 2023

2 Timoteüs 3:12Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd.

Zaterdag 15 april 2023

Psalm 55:23Leg je last op de HEER
en Hij zal je steunen,
nooit zal Hij dulden
dat een rechtvaardige ten val komt.

Vrijdag 14 april 2023

1 Petrus 1:8-9U hebt Hem lief zonder Hem ooit gezien te hebben; en zonder Hem nu te zien gelooft u in Hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding.

Donderdag 13 april 2023

Marcus 10:27Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.’

Woensdag 12 april 2023

Jesaja 41:13Want Ik ben de HEER, je God,
Ik neem je bij je rechterhand en zeg je:
Wees niet bang, Ik zal je helpen.

Dinsdag 11 april 2023

1 Korintiërs 9:25Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke.

Maandag 10 april 2023

Openbaring 3:11Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.

Zondag 9 april 2023

1 Petrus 1:3Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven.

Zaterdag 8 april 2023

Psalm 33:22Schenk ons uw trouw, HEER,
op U is al onze hoop gevestigd.

Vrijdag 7 april 2023

Lucas 23:34Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen.

Donderdag 6 april 2023

Psalm 5:4In de morgen, HEER, hoort U mijn stem,
in de morgen wend ik mij tot U en wacht.

Woensdag 5 april 2023

1 Timoteüs 6:10Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.

Dinsdag 4 april 2023

2 Petrus 3:18Maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid.

Maandag 3 april 2023

Deuteronomium 32:2Moge mijn onderricht neerdalen als regen,
mogen mijn woorden zijn als milde dauw,
als regen op het jonge gras,
als regendruppels op het groen.

Zondag 2 april 2023

Johannes 11:25-26Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’

Zaterdag 1 april 2023

Romeinen 8:28En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.

Bijbeltekst van de dag

Al trok een leger tegen mij op,
mijn hart zou onbevreesd zijn,
al woedde er een oorlog tegen mij,
nog zou ik mij veilig weten.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie