DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Mei 2023)

Woensdag 31 mei 2023

Efeziërs 5:11-12Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden.

Dinsdag 30 mei 2023

Psalm 139:1-2HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.

Maandag 29 mei 2023

2 Korintiërs 10:3We zijn weliswaar zwak, zoals alle mensen, maar we vechten niet met aardse middelen.

Zondag 28 mei 2023

Handelingen 2:3-4Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Zaterdag 27 mei 2023

Jesaja 32:15Zo zal het blijven totdat van boven
een geest over ons wordt uitgegoten.
Dan zal de woestijn een boomgaard worden,
een boomgaard die is als een woud.

Vrijdag 26 mei 2023

Johannes 14:16Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn.

Donderdag 25 mei 2023

Kolossenzen 3:5Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij.

Woensdag 24 mei 2023

Klaagliederen 3:40Laten we ons leven onderzoeken en doorvorsen, laten we terugkeren naar de HEER.

Dinsdag 23 mei 2023

Filippenzen 4:19Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door uw eenheid met Christus Jezus.

Maandag 22 mei 2023

1 Korintiërs 15:57Maar laten we God danken, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus.

Zondag 21 mei 2023

Psalm 105:1Loof de HEER, roep luid zijn naam,
maak zijn daden bekend onder de volken.

Zaterdag 20 mei 2023

Ezechiël 38:23Ik zal mijn grootheid en mijn heiligheid tonen en mij aan vele volken bekendmaken. Dan zullen ze beseffen dat Ik de HEER ben.

Vrijdag 19 mei 2023

Handelingen 1:8Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.

Donderdag 18 mei 2023

Openbaring 22:20Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, Ik kom spoedig!’
Amen. Kom, Heer Jezus!

Woensdag 17 mei 2023

1 Korintiërs 3:16U weet toch dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?

Dinsdag 16 mei 2023

Romeinen 6:15Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet.

Maandag 15 mei 2023

Psalm 68:20Geprezen zij de Heer, dag aan dag,
deze God draagt ons en redt ons. sela

Zondag 14 mei 2023

Romeinen 14:5De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen.

Zaterdag 13 mei 2023

Lucas 12:22b-23Maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding.

Vrijdag 12 mei 2023

Spreuken 12:22Bedriegers zijn de HEER een gruwel,
betrouwbare mensen zijn Hem welgevallig.

Donderdag 11 mei 2023

1 Petrus 2:16Handel als vrije mensen, maar ook als dienaren van God, want u moet u niet achter uw vrijheid verschuilen om u te misdragen.

Woensdag 10 mei 2023

1 Korintiërs 13:1Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cimbaal.

Dinsdag 9 mei 2023

Psalm 25:8-9Goed en rechtvaardig is de HEER:
Hij wijst zondaars de weg,
wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor,
Hij leert hun zijn paden te gaan.

Maandag 8 mei 2023

Handelingen 3:26God heeft zijn dienaar allereerst voor u laten opstaan en Hem naar u gezonden om ieder van u die zich afkeert van zijn slechte daden te zegenen.

Zondag 7 mei 2023

Lucas 15:7Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.

Zaterdag 6 mei 2023

Spreuken 3:27Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft,
terwijl je het hem geven kunt.

Vrijdag 5 mei 2023

Matteüs 18:20Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.

Donderdag 4 mei 2023

2 Korintiërs 5:21Ter wille van ons heeft God Hem die de zonde niet kende één gemaakt met de zonde, zodat wij in Hem rechtvaardig voor God konden worden.

Woensdag 3 mei 2023

Psalm 51:3-4Wees mij genadig, God, in uw trouw,
U bent vol erbarmen, wis mijn wandaden uit,
was mij schoon van alle schuld,
reinig mij van mijn zonden.

Dinsdag 2 mei 2023

Hosea 14:3Kom met woorden van berouw en keer terug naar de HEER. Zeg tegen Hem: ‘Vergeef ons al onze misdaden. Neem wat goed is van ons aan. Als offer brengen wij U oprechte woorden.’

Maandag 1 mei 2023

Johannes 13:14Als Ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen.

Bijbeltekst van de dag

Volgens de wet wordt inderdaad vrijwel alles met bloed gereinigd, want als er geen bloed wordt uitgegoten, vindt er geen vergeving plaats.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie