DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Oktober 2022)

Maandag 31 oktober 2022

Lucas 2:14Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.

Zondag 30 oktober 2022

1 Johannes 4:15Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.

Zaterdag 29 oktober 2022

1 Timoteüs 5:8Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige.

Vrijdag 28 oktober 2022

Psalm 90:17Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
Bevestig het werk van onze handen,
het werk van onze handen, bevestig dat.

Donderdag 27 oktober 2022

Romeinen 13:7Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.

Woensdag 26 oktober 2022

1 Timoteüs 6:9Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan allerlei dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan.

Dinsdag 25 oktober 2022

Habakuk 3:19God, de HEER, is mijn kracht,
Hij maakt mijn voeten snel als hinden,
Hij laat mij over toppen van bergen gaan.

Zondag 23 oktober 2022

Matteüs 6:6Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Zaterdag 22 oktober 2022

Psalm 18:2-3Ik heb u lief, HEER, mijn sterkte,
HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder,
God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen,
mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht.

Vrijdag 21 oktober 2022

Hebreeën 10:23Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw.

Donderdag 20 oktober 2022

Johannes 14:1Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij.

Woensdag 19 oktober 2022

1 Petrus 3:12Want het oog van de Heer rust op de rechtvaardigen
en zijn oor luistert naar hun hulpgeroep,
maar Hij keert zich tegen wie kwaad doen.

Dinsdag 18 oktober 2022

Deuteronomium 6:17Leef de geboden, de bepalingen en de wetten die de HEER, uw God, u heeft voorgehouden, zorgvuldig na.

Maandag 17 oktober 2022

Marcus 8:35Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het evangelie, zal het behouden.

Zondag 16 oktober 2022

Psalm 33:18Het oog van de HEER rust op wie Hem vrezen
en hopen op zijn trouw.

Zaterdag 15 oktober 2022

Filippenzen 1:21Want voor mij is leven Christus en sterven winst.

Vrijdag 14 oktober 2022

Efeziërs 1:18Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is van de erfenis die de heiligen van Hem ontvangen.

Donderdag 13 oktober 2022

Spreuken 20:25Wie ondoordacht een gelofte aflegt
en zich pas later afvraagt of hij haar kan houden,
zet een valstrik voor zichzelf.

Woensdag 12 oktober 2022

Romeinen 14:11Want er staat geschreven: ‘Zo waar Ik leef – zegt de Heer –, voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.’

Dinsdag 11 oktober 2022

2 Korintiërs 4:16Daarom verzaken wij onze plicht niet, want ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd.

Maandag 10 oktober 2022

Psalm 19:15Laten de woorden van mijn mond U behagen,
de overpeinzingen van mijn hart U bekoren,
HEER, mijn rots, mijn bevrijder.

Zondag 9 oktober 2022

2 Korintiërs 3:17Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.

Zaterdag 8 oktober 2022

1 Samuel 12:24Dus: heb ontzag voor de HEER en dien Hem oprecht, met heel uw hart. U hebt immers zelf ervaren welke grootse daden Hij voor u heeft verricht.

Vrijdag 7 oktober 2022

Spreuken 14:34Rechtvaardigheid verheft een volk,
zonde maakt het te schande.

Donderdag 6 oktober 2022

Romeinen 5:1Nu wij rechtvaardig verklaard zijn op grond van geloof, leven we in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.

Woensdag 5 oktober 2022

Johannes 8:34Jezus antwoordde: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde.’

Dinsdag 4 oktober 2022

Psalm 37:23Wie de HEER welgevallig is,
mag zijn weg gaan met vaste tred.

Maandag 3 oktober 2022

Romeinen 5:21Want zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer.

Zondag 2 oktober 2022

2 Petrus 1:3Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht.

Zaterdag 1 oktober 2022

Matteüs 6:12Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.

Bijbeltekst van de dag

Wie zaait op de akker van zijn aardse natuur, zal verderf oogsten, maar wie zaait op de akker van de Geest, oogst eeuwig leven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie