DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juni 2022)

Donderdag 30 juni 2022

Spreuken 4:7Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt,
inzicht najaagt met alles wat je bezit.

Woensdag 29 juni 2022

Matteüs 26:53Je weet toch dat Ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen of Hij stelt Mij onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking.

Dinsdag 28 juni 2022

Romeinen 8:6Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.

Maandag 27 juni 2022

Psalm 4:9In vrede leg ik mij neer
en meteen slaap ik in,
want U, HEER, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis.

Zondag 26 juni 2022

1 Petrus 5:7Leg de last van uw zorgen op Hem, want u ligt Hem na aan het hart.

Zaterdag 25 juni 2022

Matteüs 3:8Breng liever vruchten voort die tonen dat jullie tot inkeer gekomen zijn.

Vrijdag 24 juni 2022

Spreuken 27:19Zoals water het gezicht weerspiegelt,
zo weerspiegelt het hart de mens.

Donderdag 23 juni 2022

Handelingen 22:16Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je zijn naam aanroept.

Woensdag 22 juni 2022

1 Timoteüs 2:5Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.

Dinsdag 21 juni 2022

Psalm 16:11U wijst mij de weg van het leven:
overvloedige vreugde in uw nabijheid,
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

Maandag 20 juni 2022

Efeziërs 4:15Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus.

Zondag 19 juni 2022

Johannes 15:8De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn.

Zaterdag 18 juni 2022

Jeremia 3:12bKom terug, ontrouw Israël – spreekt de HEER –,
dan zal Ik mijn woede laten varen,
want Ik ben trouw en liefdevol,
niet eeuwig duurt mijn toorn
– spreekt de HEER.

Vrijdag 17 juni 2022

Johannes 14:13En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal Ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt.

Donderdag 16 juni 2022

Efeziërs 4:3Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.

Woensdag 15 juni 2022

Psalm 5:13U zegent de rechtvaardigen, HEER,
als een schild beschut hen uw genade.

Dinsdag 14 juni 2022

Kolossenzen 3:9-10Bedrieg elkaar niet langer, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.

Maandag 13 juni 2022

1 Korintiërs 2:9Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft.’

Zondag 12 juni 2022

1 Samuel 2:2Geen is er heilig als de HEER,
er is geen andere god dan U,
geen rots is er als onze God.

Zaterdag 11 juni 2022

1 Johannes 2:2Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.

Vrijdag 10 juni 2022

Matteüs 7:24Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een wijs man, die zijn huis bouwde op een rots.

Donderdag 9 juni 2022

Psalm 143:10Leer mij uw wil te volbrengen,
U bent mijn God,
laat uw goede geest mij leiden
over geëffende grond.

Woensdag 8 juni 2022

Romeinen 3:23-24Want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God, en iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard, om niet, dankzij de verlossing door Christus Jezus.

Dinsdag 7 juni 2022

1 Tessalonicenzen 5:15Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.

Maandag 6 juni 2022

Daniël 2:22Hij onthult diepe, verborgen dingen,
Hij weet wat in duister is gehuld,
en het licht woont bij Hem.

Zondag 5 juni 2022

Handelingen 4:31Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en verkondigden de boodschap van God vrijmoedig.

Zaterdag 4 juni 2022

Johannes 14:26Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.

Vrijdag 3 juni 2022

Psalm 31:4U bent mijn rots, mijn vesting,
U zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam.

Donderdag 2 juni 2022

Deuteronomium 4:13Hij maakte u de regels van het verbond bekend, de tien geboden. Hij schreef ze op twee stenen platen en eiste dat u zich eraan zou houden.

Woensdag 1 juni 2022

Jakobus 3:17De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is vol ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.

Bijbeltekst van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,
wind ze om je hals,
schrijf ze in je hart.
God en de mensen zullen je genegen zijn
en je zult waardering ondervinden.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie