DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

39 Bijbelteksten over Begrijpen (2/2)

Nieuwe BijbelvertalingNueva Versión Internacional
Wijsheid begint met ontzag voor de HEER, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige.El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor; conocer al Santo es tener discernimiento.
Streef naar wijsheid, zoek naar kennis, wijk niet af van wat ik zeg, vergeet het niet.Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; no olvides mis palabras ni te apartes de ellas.
We weten ook dat de ​Zoon van God​ gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon ​Jezus​ ​Christus​ zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven.También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el Verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna.
Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden, een mens die inzicht wint.Dichoso el que halla sabiduría, el que adquiere inteligencia.
God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden.Dios hizo todo hermoso en su momento, y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin.
Zo wil ik hen bemoedigen en hen in ​liefde​ bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: ​Christus.Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor, y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo.
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten.Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto; aun a la distancia me lees el pensamiento.
NVI | zoeken denken
God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God.Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios.
Moge uw ​hart​ verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de ​heiligen​ zullen ontvangen.Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos.
Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de ​Geest van God​ in staat om God te kennen.En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Así mismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios.
Wie van onderricht houdt, houdt van kennis, wie berispingen haat, is dom.El que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio.
Kom tot bezinning, zoals het u betaamt, en zondig niet langer. Sommigen van u hebben geen enkele kennis van God. U moest u schamen.Vuelvan a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios; para vergüenza de ustedes lo digo.
Geen woord ligt op mijn tong, of u, HEER, kent het ten volle.No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda.
Toen ging ook de andere ​leerling, die het eerst bij het ​graf​ gekomen was, het ​graf​ in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan.En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la Escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar.
Vorige12Volgende
Bijbeltekst van de dag
Johannes 1:3
Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...