DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

95 Bijbelteksten over God (2/4)

« Psalmen 62:7 »
Nieuwe BijbelvertalingKing James Version
Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen.In God is my salvation and my glory: the rock of my strength, and my refuge, is in God.
Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.The grass withereth, the flower fadeth: but the word of our God shall stand for ever.
Ik ben de HEER, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is?Behold, I am the Lord, the God of all flesh: is there any thing too hard for me?
Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden niet van God, die alles maakt.As thou knowest not what is the way of the spirit, nor how the bones do grow in the womb of her that is with child: even so thou knowest not the works of God who maketh all.
Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.For whatsoever is born of God overcometh the world: and this is the victory that overcometh the world, even our faith.
Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength: this is the first commandment.
Besef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God en hij houdt woord; hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die hem liefheeft en die doet wat hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.Know therefore that the Lord thy God, he is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love him and keep his commandments to a thousand generations.
De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.The Lord will perfect that which concerneth me: thy mercy, O Lord, endureth for ever: forsake not the works of thine own hands.
Ook dit vindt zijn oorsprong bij de HEER van de hemelse machten: zijn beleid is wonderbaarlijk en hij volvoert het in grote wijsheid.This also cometh forth from the Lord of hosts, which is wonderful in counsel, and excellent in working.
'Ik ben de alfa en de omega,' zegt God, de Heer, 'ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.'I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty.
Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus.
Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel.One thing have I desired of the Lord, that will I seek after; that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to enquire in his temple.
Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.Seek the Lord, and his strength: seek his face evermore.
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Onze hulp is de naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth.
En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose.
Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.He that loveth not knoweth not God; for God is love.
Nog voor de bergen waren geboren, voor u aarde en land had gebaard – u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God.
Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest.Hereby know we that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his Spirit.
'Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.'Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth.
Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us?
En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader.And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft.But as for you, ye thought evil against me; but God meant it unto good, to bring to pass, as it is this day, to save much people alive.
Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God.
Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.Finally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of his might.
Bijbeltekst van de dag
Romeinen 14:11
Want er staat geschreven: 'Zo waar ik leef - zegt de Heer -, voor mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.'
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies