DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

95 Bijbelteksten over God (3/4)

« Psalmen 33:18 »
Nieuwe BijbelvertalingKing James Version
Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw.Behold, the eye of the Lord is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy.
Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde.Except the Lord build the house, they labour in vain that build it: except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain.
Ik zal mijn grootheid en mijn heiligheid tonen en mij aan vele volken bekendmaken. Ze zullen beseffen dat ik de HEER ben.Thus will I magnify myself, and sanctify myself; and I will be known in the eyes of many nations, and they shall know that I am the Lord.
Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat de HEER de enige God is, boven in de hemel en hier beneden op de aarde; een ander is er niet.Know therefore this day, and consider it in thine heart, that the Lord he is God in heaven above, and upon the earth beneath: there is none else.
Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another.
Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away.
De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.The name of the Lord is a strong tower: the righteous runneth into it, and is safe.
Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God?For who is God save the Lord? or who is a rock save our God?
Want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.
Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen.O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! how unsearchable are his judgments, and his ways past finding out!
'Als iemand zich verbergt, zou ik hem dan niet zien?' spreekt de HEER. 'Ben ik niet overal, in de hemel en op aarde?' spreekt de HEER.Can any hide himself in secret places that I shall not see him? saith the Lord. Do not I fill heaven and earth? saith the Lord.
Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as a thousand years, and a thousand years as one day.
De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God.
Jonge leeuwen lopen hongerig rond, wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets.The young lions do lack, and suffer hunger: but they that seek the Lord shall not want any good thing.
Moge God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft tot aan de einden der aarde.God shall bless us; and all the ends of the earth shall fear him.
Toen zei hij: 'Luister, dit zegt de HEER over Zerubbabel: Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen - zegt de HEER van de hemelse machten - maar met de hulp van mijn geest.'Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts.
Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us.
Wie heeft dat tot stand gebracht? Wie roept de generaties vanaf het begin? Ik, de HEER, ik was de eerste en ook bij de laatsten zal ik zijn.Who hath wrought and done it, calling the generations from the beginning? I the Lord, the first, and with the last; I am he.
Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God.As the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God.
God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord.
Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them: and behold a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased; hear ye him.
Gelukkig het volk dat de HEER als zijn God heeft, de natie die hij verkoos als de zijne.Blessed is the nation whose God is the Lord; and the people whom he hath chosen for his own inheritance.
Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen.The earth is the Lord's, and the fulness thereof; the world, and they that dwell therein.
Maar u, HEER, zetelt voor eeuwig, uw troon staat vast van geslacht op geslacht.Thou, O Lord, remainest for ever; thy throne from generation to generation.
Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.
Bijbeltekst van de dag
Marcus 12:30
Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies