DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Hart

«Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn… Spreuken 4:23»
Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life.
Zoals water gezicht tegenover gezicht stelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens zelf.As in water face reflects face, so the heart of man reflects the man.
Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEERE, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden.The heart is deceitful above all things, and desperately sick; who can understand it? “I the Lord search the heart and test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds.”
Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.Do not let your adorning be external—the braiding of hair and the putting on of gold jewelry, or the clothing you wear— but let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious.
U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.You will seek me and find me, when you seek me with all your heart.
Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me.
Moge Hij u overeenkomstig de wens van uw hart geven en al uw voornemens in vervulling doen gaan.May he grant you your heart's desire and fulfill all your plans!
Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.But the Lord said to Samuel, “Do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as man sees: man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart.”
Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths.
Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart, vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens.Let not steadfast love and faithfulness forsake you; bind them around your neck; write them on the tablet of your heart. So you will find favor and good success in the sight of God and man.
Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.And he said to him, “You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.”
Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.For where your treasure is, there your heart will be also.
Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.Delight yourself in the Lord, and he will give you the desires of your heart.
Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren.A joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.
Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh.
Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet, en laat je hart mijn geboden in acht nemen, want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen.My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments, for length of days and years of life and peace they will add to you.
Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.
Wie wijs van hart is, neemt de geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.The wise of heart will receive commandments, but a babbling fool will come to ruin.
Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken, u allen die op de HEERE hoopt!Be strong, and let your heart take courage, all you who wait for the Lord!
Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen.With my whole heart I seek you; let me not wander from your commandments!
Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.He heals the brokenhearted and binds up their wounds.
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom.
Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer.
Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart.
Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.Truly, I say to you, whoever says to this mountain, ‘Be taken up and thrown into the sea,’ and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him.

Ik zal U loven met een oprecht hart, wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd heb.I will praise you with an upright heart, when I learn your righteous rules.
Vorige123Volgende

Bijbeltekst van de dag

Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet weet.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...