DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Hoop

«For I know the plans I have for you, declares the LORD… Jeremiah 29:11»
Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.
Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise him, my Savior and my God.
Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint.
De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.The Lord will keep you from all harm— he will watch over your life; the Lord will watch over your coming and going both now and forevermore.
De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit.
Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see.
Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.
En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.And now these three remain: faith, hope and love. But the greatest of these is love.
En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop.Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance; perseverance, character; and character, hope.
U bent mijn schuilplaats en mijn schild, op Uw woord heb ik gehoopt.You are my refuge and my shield; I have put my hope in your word.
Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful.
Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken, u allen die op de HEERE hoopt!Be strong and take heart, all you who hope in the Lord.
Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently.
Zelf zal ik echter uitzien naar de HEERE, ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen.But as for me, I watch in hope for the Lord, I wait for God my Savior; my God will hear me.
Uitgestelde verwachting krenkt het hart, maar een vervuld verlangen is een boom des levens.Hope deferred makes the heart sick, but a longing fulfilled is a tree of life.
Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen.I say to myself, “The Lord is my portion; therefore I will wait for him.”
Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag.Guide me in your truth and teach me, for you are God my Savior, and my hope is in you all day long.
Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord.I wait for the Lord, my whole being waits, and in his word I put my hope.
Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, HEERE, zoals wij op U hopen.May your unfailing love be with us, Lord, even as we put our hope in you.
En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.And hope does not put us to shame, because God’s love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us.
Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.
De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis.The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners.
Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect.
Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid.To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory.
Één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping.There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called.

Evenzo is het kennen van wijsheid voor je ziel: als je haar vindt, dan is er toekomst, en wordt je hoop niet afgesneden.Know also that wisdom is like honey for you: If you find it, there is a future hope for you, and your hope will not be cut off.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

Willekeurige Bijbeltekst

Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...