DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Veiligheid

«But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect… 2 Thessalonians 3:3»
Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze.But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect you from the evil one.
De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?The Lord is my light and my salvation— whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life— of whom shall I be afraid?
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust.”
God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.
U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. SelaYou are my hiding place; you will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance.
In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen.In peace I will lie down and sleep, for you alone, Lord, make me dwell in safety.
De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen.The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in him.
Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.Cast your cares on the Lord and he will sustain you; he will never let the righteous be shaken.
Een schrandere ziet het kwaad en verbergt zich, maar onverstandigen gaan door en zullen daarvoor boeten.The prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty.
Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge; his faithfulness will be your shield and rampart.
Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast, because they trust in you.
Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.My prayer is not that you take them out of the world but that you protect them from the evil one.
De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los.The Lord will vindicate me; your love, Lord, endures forever— do not abandon the works of your hands.
Wie in oprechtheid zijn weg gaat, gaat een veilige weg, maar wie kromme wegen gaat, zal opgemerkt worden.Whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out.
Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.So then, let us not be like others, who are asleep, but let us be awake and sober.
Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen.It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans.
Want Ik heb de vermoeide ziel te drinken gegeven en elke treurig geworden ziel heb Ik met voedsel vervuld.I will refresh the weary and satisfy the faint.
De Naam van de HEERE is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet.The name of the Lord is a fortified tower; the righteous run to it and are safe.
Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.Truly he is my rock and my salvation; he is my fortress, I will never be shaken.
Vertrouw op de HEERE en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met trouw.Trust in the Lord and do good; dwell in the land and enjoy safe pasture.
Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.Submit yourselves, then, to God. Resist the devil, and he will flee from you.
De HEERE is een veilige vesting voor de verdrukte, een veilige vesting in tijden van benauwdheid.The Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble.
Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronde te richten.I establish my covenant with you: Never again will all life be destroyed by the waters of a flood; never again will there be a flood to destroy the earth.
Zing voor God, zing psalmen voor Zijn Naam; baan de wegen voor Hem Die door de vlakten rijdt, want HEERE is Zijn Naam; spring op van vreugde voor Zijn aangezicht. Vader van de wezen en Rechter van de weduwen: dát is God in Zijn heilige woning.Sing to God, sing in praise of his name, extol him who rides on the clouds; rejoice before him—his name is the Lord. A father to the fatherless, a defender of widows, is God in his holy dwelling.
Genees mij, HEERE, en ik zal genezen worden, verlos mij, en ik zal verlost worden, want U bent mijn lofzang.Heal me, Lord, and I will be healed; save me and I will be saved, for you are the one I praise.

Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.Therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien;
Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig;
laat de werken van Uw handen niet los.

Willekeurige Bijbeltekst

Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...