DailyVerses.net

15 Bijbelteksten over het Verstand

« Ephesians 5:15-16 »

NBV BGT NBG BB
X
NIV
Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil.
Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.Set your minds on things above, not on earthly things.
Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.Jesus replied: ‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.’
Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; wie inzicht bewaart, vindt geluk.The one who gets wisdom loves life; the one who cherishes understanding will soon prosper.
Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart.For with much wisdom comes much sorrow; the more knowledge, the more grief.
De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.The prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty.
Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.As iron sharpens iron, so one person sharpens another.
Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.
Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom.
Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.For since the creation of the world God’s invisible qualities—his eternal power and divine nature—have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse.
Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt.Blessed are those who find wisdom, those who gain understanding.
Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues.
Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.For by the grace given me I say to every one of you: Do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you.
Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd.For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him crucified.
De dwaas versmaadt de tucht van zijn vader, maar wie de terechtwijzing ter harte neemt, is verstandig.A fool spurns a parent’s discipline, but whoever heeds correction shows prudence.

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...