DailyVerses.net

54 Bijbelteksten over Vertrouwen (2/3)

« Psalm 37:5-6 »

NBV BGT NBG BB
X
ESV
Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen: het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon.Commit your way to the Lord; trust in him, and he will act. He will bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday.
Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER.Wait for the Lord; be strong, and let your heart take courage; wait for the Lord!
En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben.And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the requests that we have asked of him.
De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, hij kent wie bij hem schuilen.The Lord is good, a stronghold in the day of trouble; he knows those who take refuge in him.
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.Let not your hearts be troubled. Believe in God; believe also in me.
Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen.It is better to take refuge in the Lord than to trust in man.
Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil.Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence before God; and whatever we ask we receive from him, because we keep his commandments and do what pleases him.
De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt.You keep him in perfect peace whose mind is stayed on you, because he trusts in you.
De HEER is mijn kracht en mijn schild, op hem vertrouwde mijn hart, ik werd geholpen en mijn hart jubelde, hem wil ik loven in mijn lied.The Lord is my strength and my shield; in him my heart trusts, and I am helped; my heart exults, and with my song I give thanks to him.
Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience.
Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, HEER.And those who know your name put their trust in you, for you, O Lord, have not forsaken those who seek you.
Behoed mij, God, ik schuil bij u.Preserve me, O God, for in you I take refuge.
Hij antwoordde: ‘Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.’He said to them, “Because of your little faith. For truly, I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it will move, and nothing will be impossible for you.”
Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen.Not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content.
Schenk ons uw trouw, HEER, op u is al onze hoop gevestigd.Let your steadfast love, O Lord, be upon us, even as we hope in you.
Ik vertrouw op uw liefde: mijn hart zal juichen omdat u redding brengt, ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen.But I have trusted in your steadfast love; my heart shall rejoice in your salvation. I will sing to the Lord, because he has dealt bountifully with me.
Wie de HEER welgevallig is, mag zijn weg gaan met vaste tred.The steps of a man are established by the Lord, when he delights in his way.
Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.Truly, I say to you, whoever says to this mountain, ‘Be taken up and thrown into the sea,’ and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him.
Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan.By faith Sarah herself received power to conceive, even when she was past the age, since she considered him faithful who had promised.
Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker jullie: als jullie geloven zonder te twijfelen, zul je niet alleen teweeg kunnen brengen wat er gebeurde met de vijgenboom, maar zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en het zal gebeuren.’And Jesus answered them, “Truly, I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what has been done to the fig tree, but even if you say to this mountain, ‘Be taken up and thrown into the sea,’ it will happen.”
Mag ik niet verwachten de goedheid van de HEER te zien in het land van de levenden?I believe that I shall look upon the goodness of the Lord in the land of the living!
Maar de Schrift heeft alles in de macht van de zonde gelegd, zodat de belofte kon worden gegeven op grond van geloof in Jezus Christus, aan wie op hem vertrouwen.But the Scripture imprisoned everything under sin, so that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe.
Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus.For we have come to share in Christ, if indeed we hold our original confidence firm to the end.
Blijf dus in hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer hij verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst.And now, little children, abide in him, so that when he appears we may have confidence and not shrink from him in shame at his coming.
Wees niet jaloers op iemand die geweld gebruikt, kies niet de weg die hij gaat, want de HEER verafschuwt wie dat dwaalspoor gaat, maar wie rechtschapen is, geeft hij zijn vertrouwen.Do not envy a man of violence and do not choose any of his ways, for the devious person is an abomination to the Lord, but the upright are in his confidence.

Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld.Let every person be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God.
Vorige123Volgende

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.'
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android