DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Wijsheid

«Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht. Spreuken 2:6»
Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht.For the Lord gives wisdom; From His mouth come knowledge and understanding.
Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time, because the days are evil.
Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him.
De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy.
Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud, hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver.How much better to get wisdom than gold! And to get understanding is to be chosen rather than silver.
En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt.Do not say, “Why were the former days better than these?” For you do not inquire wisely concerning this.
Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid, en als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslist.Walk in wisdom toward those who are outside, redeeming the time. Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one.
Betweters maken ruzie, wie goede raad ter harte neemt, is wijs.By pride comes nothing but strife, But with the well-advised is wisdom.
Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief, wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor.He who gets wisdom loves his own soul; He who keeps understanding will find good.
Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden.Let no one deceive himself. If anyone among you seems to be wise in this age, let him become a fool that he may become wise.
Wie zijn mond op slot houdt, waakt over zichzelf, wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf.He who guards his mouth preserves his life, But he who opens wide his lips shall have destruction.
Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid.Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom.
Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.Therefore whoever hears these sayings of Mine, and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock.
Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.So teach us to number our days, That we may gain a heart of wisdom.
Hoogmoed leidt tot schande, wijsheid kenmerkt wie bescheiden is.When pride comes, then comes shame; But with the humble is wisdom.
Want wie mij vindt, vindt het leven, en ontvangt de gunst van de HEER.For whoever finds me finds life, And obtains favor from the Lord.
Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.“For My thoughts are not your thoughts, Nor are your ways My ways,” says the Lord.
Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht, hij wil alleen zijn eigen mening kwijt.A fool has no delight in understanding, But in expressing his own heart.
Wie ontzag heeft voor de HEER wint aan wijsheid, bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf.The fear of the Lord is the instruction of wisdom, And before honor is humility.
Een wijze doet wat hem geboden wordt, een bedrieger komt ten val.The wise in heart will receive commands, But a prating fool will fall.
Ook dit vindt zijn oorsprong bij de HEER van de hemelse machten: zijn beleid is wonderbaarlijk en hij volvoert het in grote wijsheid.This also comes from the Lord of hosts, Who is wonderful in counsel and excellent in guidance.
U, God van mijn voorouders, loof ik en roem ik, want u hebt mij wijsheid en kracht geschonken, en mij onthuld wat wij u hebben afgesmeekt, u hebt ons laten weten wat de koning verontrust.I thank You and praise You, O God of my fathers; You have given me wisdom and might, And have now made known to me what we asked of You, For You have made known to us the king’s demand.
Een zwijgende dwaas wordt beschouwd als verstandig, men denkt dat hij wijs is als hij zijn mond houdt.Even a fool is counted wise when he holds his peace; When he shuts his lips, he is considered perceptive.
Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid.He who is slow to wrath has great understanding, But he who is impulsive exalts folly.
Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden.Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, The Creator of the ends of the earth, Neither faints nor is weary. His understanding is unsearchable.

Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen.That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him.
Vorige123Volgende

Bijbeltekst van de dag

Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...