DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português

68 Bijbelteksten over Zegen - Pagina 2

Alleen de zegen van de HEER maakt rijk,
zwoegen voegt daar niets aan toe.
God, de HEER, is mijn kracht,
hij maakt mijn voeten snel als hinden,
hij laat mij over mijn bergen gaan.
Barmhartigheid zij u, vrede en liefde, in overvloed.
Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed gaat weet ik.
Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden,
hij ontvangt de gunst van de HEER.
Moge God ons blijven zegenen,
zodat men ontzag voor hem heeft
tot aan de einden der aarde.
God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.
Wees niet eigenzinnig,
maar heb ontzag voor de HEER
en ga het kwaad uit de weg.
Het zal je sterken als een medicijn,
het verkwikt je lichaam.
Ja, de HEER vindt vreugde in zijn volk,
hij kroont de vernederden met de zege.
Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.
Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen.
Woorden hebben macht over leven en dood,
wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten.
De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.
Dan zal de HEER, uw God, u zeker zegenen, zoals hij beloofd heeft. U zult aan veel volken leningen verstrekken, maar zelf hoeft u niet te lenen. U zult over veel volken macht uitoefenen, maar zij niet over u.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem liefhebt, hem met hart en ziel dient en zijn geboden en wetten, die ik u vandaag voorhoud, naleeft; dan zal het u goed gaan.
Houd je aan je verplichtingen tegenover de HEER, je God: gehoorzaam hem en neem zijn bepalingen, geboden, rechtsregels en voorschriften in acht, zoals die zijn vastgelegd in de wetten van Mozes. Dan zul je slagen in alles wat je doet en onderneemt.
Bij u, HEER, is redding,
uw zegen rust op uw volk. sela
Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag,
mijn mond is altijd vol van zijn lof.
Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’
Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.
Gelukkig het volk dat de HEER als zijn God heeft,
de natie die hij verkoos als de zijne.
Een rechtvaardige wordt rijk gezegend,
de woorden van een goddeloze verhullen geweld.
Als jullie niet luisteren, en als jullie niet ter harte nemen dat je mijn naam in ere moet houden - zegt de HEER van de hemelse machten -, dan zal ik jullie met mijn vloek treffen en vervloek ik alles waarmee jullie gezegend zijn; ik zal jullie zeker vervloeken, want jullie nemen het toch niet ter harte.
Bijbeltekst van de dag
spreuken 15:16
Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER dan grote rijkdom en veel onrust.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...