DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over 'Tegen'

 • Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
 • Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen,
  opdat ik tegen U niet zondig.
 • Al belegerde mij een leger,
  mijn hart zou niet vrezen;
  al brak er een oorlog tegen mij uit,
  toch vertrouw ik hierop.
 • Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.
 • Want zo zegt de HEERE tegen het huis van Israël:
  Zoek Mij en leef!
 • Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
 • Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
 • En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.
 • Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten,
  en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren.
  Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE,
  en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.
 • Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heere.
  Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar.
 • En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.
 • En wie een woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw, en ook niet in de komende.
 • En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.
 • Jezus zei tegen haar: Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien?
 • Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem. En als hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal per dag naar u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, dan zult u hem vergeven.
 • Het aangezicht van de HEERE is tegen hen die kwaad doen:
  Hij zal hun nagedachtenis van de aarde uitroeien.
 • Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal.
 • Genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.
 • De HEERE zei tegen de satan: Zie, alles wat hij heeft, is in uw hand; alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. En de satan ging weg van het aangezicht van de HEERE.
 • En ik viel op de grond en hoorde een stem tegen mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?
 • Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
 • Mijn ziel, u hebt tegen de HEERE gezegd: U bent de Heere;
  mijn goedheid is niet voor U.
 • En zij brachten boven Zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen Hem: DIT IS JEZUS, DE KONING VAN DE JODEN.
 • En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.
 • Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te houden.

Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

De vreze des HEEREN is het kwade te haten;
hoogmoed, trots en de verkeerde weg
en een mond vol verderfelijke dingen haat Ik.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie