DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš

106 Biblické verše o Spravodlivosť

«Príslovia 21:21»
Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, (statočnosť) a česť.Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor.
On odplatí každému podľa jeho skutkov.God “will repay each person according to what they have done.”
Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.But you, man of God, flee from all this, and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance and gentleness.
Lebo Pán miluje spravodlivosť a neopúšťa svojich svätých. Nespravodlivci navždy vyhynú a pokolenie bezbožných bude zničené.For the Lord loves the just and will not forsake his faithful ones. Wrongdoers will be completely destroyed; the offspring of the wicked will perish.
Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.Do not be deceived: God cannot be mocked. A man reaps what he sows.
Človeku sa môže zdať, že každá jeho cesta správna je, lenže srdcia posudzuje Pán.A person may think their own ways are right, but the Lord weighs the heart.
Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.
Nikdy nezakolíše. Vo večnej pamäti bude spravodlivý.Surely the righteous will never be shaken; they will be remembered forever.
Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice.
Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa.But even if you should suffer for what is right, you are blessed. “Do not fear their threats; do not be frightened.”
Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.The eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their cry.
Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.
Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else.
Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God.
Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things.
Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne.For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say “No” to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright and godly lives in this present age.
Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov.Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers.
A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness.
Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death.
Bezbožný človek získava (len) klamný zárobok, no ten, kto seje spravodlivosť, opravdivú odmenu.A wicked person earns deceptive wages, but the one who sows righteousness reaps a sure reward.
Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici.And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that.
Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective.
Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.I seek you with all my heart; do not let me stray from your commands.
Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ.Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.
Je nebezpečné pre človeka: „Sväté!“ vybľafnúť a iba potom rozvážiť si, čo sa sľúbilo.It is a trap to dedicate something rashly and only later to consider one’s vows.

Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled.
Predošlý12345Ďalší

Biblický verš dňa

A toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a vám zvestujeme: Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy.

Náhodný Biblický verš

Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Biblický verš dňa

A toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a vám zvestujeme: Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!