DailyVerses.netOnderwerpeWillekeurige versRegistreer

Bybelverse oor Bose

«Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly… Efesiërs 6:11»
Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
Die Here sal jou bewaar vir elke onheil; jou siel sal Hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid.The Lord will keep you from all evil; he will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore.
Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil.
En ek vermaan julle, broeders, hou hulle in die oog wat tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle geleer het, en vermy hulle.I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught; avoid them.
En Hy sê: Wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein. Want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein.And he said, “What comes out of a person is what defiles him. For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within, and they defile a person.”
Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places.
Die vrees van die Here is om te haat wat sleg is; hoogmoed en trotsheid en 'n slegte wandel en 'n huigelagtige mond haat ek.The fear of the Lord is hatred of evil. Pride and arrogance and the way of evil and perverted speech I hate.
Want júlle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou.As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive, as they are today.
Sorg dat niemand 'n ander kwaad vir kwaad vergeld nie; maar jaag altyd ná wat goed is, teenoor mekaar sowel as teenoor almal.See that no one repays anyone evil for evil, but always seek to do good to one another and to everyone.
Word toornig en moenie sondig nie; laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie; en gee aan die duiwel geen plek nie.Be angry and do not sin; do not let the sun go down on your anger, and give no opportunity to the devil.
LAAT die liefde ongeveins wees; verafsku wat sleg is; hang die goeie aan.Let love be genuine. Abhor what is evil; hold fast to what is good.
Beproef alle dinge; behou die goeie. Onthou julle van elke vorm van kwaad.But test everything; hold fast what is good. Abstain from every form of evil.
Wees nie wys in jou eie oë nie; vrees die Here, en wyk af van die kwaad; dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente.Be not wise in your own eyes; fear the Lord, and turn away from evil. It will be healing to your flesh and refreshment to your bones.
O Liefhebbers van die Here, haat die kwaad! Hy bewaar die siele van sy gunsgenote, Hy red hulle uit die hand van die goddelose.O you who love the Lord, hate evil! He preserves the lives of his saints; he delivers them from the hand of the wicked.
Haat verwek twiste, maar liefde bedek al die oortredinge.Hatred stirs up strife, but love covers all offenses.
Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose bewaar.I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one.
Wyk af van wat verkeerd is, en doen wat goed is; soek die vrede en jaag dit na.Turn away from evil and do good; seek peace and pursue it.
So het die Here van die leërskare gespreek en gesê: Spreek 'n eerlike vonnis uit en bewys liefde en barmhartigheid die een aan die ander. En moet nie die weduwee en die wees, die vreemdeling en die arme verdruk nie en kwaad in julle hart teenoor mekaar bedink nie.Thus says the Lord of hosts, Render true judgments, show kindness and mercy to one another, do not oppress the widow, the fatherless, the sojourner, or the poor, and let none of you devise evil against another in your heart.
En die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Aan Hom die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen.The Lord will rescue me from every evil deed and bring me safely into his heavenly kingdom. To him be the glory forever and ever. Amen.
Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg, hou op om kwaad te doen.Wash yourselves; make yourselves clean; remove the evil of your deeds from before my eyes; cease to do evil.
En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie.The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.
Daarom, doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red.Therefore put away all filthiness and rampant wickedness and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls.
En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
Maak my voetstappe vas in u woord, en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie.Keep steady my steps according to your promise, and let no iniquity get dominion over me.
As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.

Die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners, om hulle gedagtenis van die aarde af uit te roei.The face of the Lord is against those who do evil, to cut off the memory of them from the earth.
Vorige12Volgende

Bybelvers van die dag

En Hy sê vir hulle: Kom agter My aan, en Ek sal julle vissers van mense maak.

Willekeurig Bybelvers

En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.Volgende vers!Met beeld

Ondersteun DailyVerses.net

Help my om die Woord van God te versprei:
Skenk

Bybelvers van die dag

En Hy sê vir hulle: Kom agter My aan, en Ek sal julle vissers van mense maak.

Ontvang die Daaglikse Bybelvers:

Persoonlike Bybelleesplan

Skep 'n rekening om jou Bybelleesplan te konfigureer en jy sal jou vordering en die volgende hoofstuk sien om hier te lees!