DailyVerses.netOnderwerpeWillekeurige versRegistreer

Bybelverse oor Gebed

«Wees altyddeur bly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit… 1 Tessalonisense 5:16-18»
Wees altyddeur bly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle.Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances; for this is the will of God in Christ Jesus for you.
Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil.And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will he hears us.
VOLHARD in die gebed en waak daarin met danksegging.Continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving.
Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry.Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours.
Dan sal julle My aanroep en heengaan en tot My bid, en Ek sal na julle luister.Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you.
Verbly julle in die hoop; wees geduldig in die verdrukking; volhard in die gebed.Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer.
Die Here is naby almal wat Hom aanroep, almal wat Hom aanroep in waarheid.The Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth.
Roep My aan, en Ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie.Call to me and I will answer you, and will tell you great and hidden things that you have not known.
En as julle bid, gebruik nie 'n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word.And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words.
Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde.For where two or three are gathered in my name, there am I among them.
Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need.
En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing; en die gevangenes het na hulle geluister.About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them.
Toe ek benoud was, het ek die Here aangeroep, en ek het tot my God geroep om hulp; Hy het my stem uit sy paleis gehoor, en my hulpgeroep voor sy aangesig het in sy ore gekom.In my distress I called upon the Lord; to my God I cried for help. From his temple he heard my voice, and my cry to him reached his ears.
Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde.But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you.
En as ons weet dat Hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van Hom gevra het.And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the requests that we have asked of him.
Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag.Therefore, confess your sins to one another and pray for one another, that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working.
Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word.But let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind.
Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee.You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, he may give it to you.
En die einde van alle dinge is naby; wees dan ingetoë en nugter, om te kan bid.The end of all things is at hand; therefore be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers.
En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word.Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son.
Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers.All these with one accord were devoting themselves to prayer, together with the women and Mary the mother of Jesus, and his brothers.
Ek het Hom aangeroep met my mond, en lofgesang was onder my tong.I cried to him with my mouth, and high praise was on my tongue.
Maar Ek sê vir julle wat luister: Julle moet jul vyande liefhê en goed doen aan die wat vir julle haat. Seën die wat vir julle vervloek, en bid vir die wat julle beledig.But I say to you who hear, Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who abuse you.
Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naywerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog, en julle het nie, omdat julle nie bid nie.You desire and do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have, because you do not ask.

En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo.And whatever you ask in prayer, you will receive, if you have faith.
Vorige123Volgende

Bybelvers van die dag

En Hy sê vir hulle: Kom agter My aan, en Ek sal julle vissers van mense maak.

Ontvang die Daaglikse Bybelvers:

Persoonlike Bybelleesplan

Skep 'n rekening om jou Bybelleesplan te konfigureer en jy sal jou vordering en die volgende hoofstuk sien om hier te lees!