DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (December 2013)

Dinsdag 31 december 2013

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.

Maandag 30 december 2013

Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

Zondag 29 december 2013

Jezus zei tegen haar: Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien?

Zaterdag 28 december 2013

Ach, Heere HEERE! Zie, Ú hebt de hemel en de aarde gemaakt door Uw grote kracht en door Uw uitgestrekte arm. Niets is voor U te wonderlijk.

Vrijdag 27 december 2013

De HEERE geeft immers wijsheid,
uit Zijn mond komen kennis en inzicht.

Donderdag 26 december 2013

Sta op, word verlicht, want uw licht komt
en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.

Woensdag 25 december 2013

En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven.

Dinsdag 24 december 2013

Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan, en zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden.

Maandag 23 december 2013

Want zij hebben het land niet door hun zwaard in bezit genomen
en hún arm heeft hun geen verlossing gegeven,
maar Uw rechterhand, Uw arm
en het licht van Uw aangezicht, omdat U hun goedgezind was.

Zondag 22 december 2013

Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Zaterdag 21 december 2013

Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Vrijdag 20 december 2013

En u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede.

Donderdag 19 december 2013

In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen.

Woensdag 18 december 2013

Het hart van een mens overdenkt zijn weg,
maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen.

Dinsdag 17 december 2013

Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen.

Maandag 16 december 2013

Ik spreid mijn handen naar U uit,
mijn ziel ligt voor U als een dorstig land. Sela

Zondag 15 december 2013

U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.

Zaterdag 14 december 2013

Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.

Vrijdag 13 december 2013

Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.

Donderdag 12 december 2013

De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen,
allen die Hem in waarheid aanroepen.

Woensdag 11 december 2013

Daarom bent U groot, Heere God, want er is niemand zoals U, en er is geen God dan U alleen, zoals blijkt uit alles wat wij met onze eigen oren gehoord hebben.

Dinsdag 10 december 2013

Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God.

Maandag 9 december 2013

Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.

Zondag 8 december 2013

Jonge leeuwen lijden armoede en honger,
maar wie de HEERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.

Zaterdag 7 december 2013

Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Amen.

Vrijdag 6 december 2013

Welzalig de man
die niet wandelt in de raad van de goddelozen,
die niet staat op de weg van de zondaars,
die niet zit op de zetel van de spotters.

Donderdag 5 december 2013

En wanneer ze u zullen wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat u spreken moet, en bedenk het niet; maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek dat, want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest.

Woensdag 4 december 2013

Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.

Dinsdag 3 december 2013

Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.

Maandag 2 december 2013

Bevalligheid is bedrieglijk en schoonheid vergankelijk,
een vrouw die de HEERE vreest, die zal geprezen worden.

Zondag 1 december 2013

Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.

Bijbeltekst van de dag

Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie