DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (November 2013)

Zaterdag 30 november 2013

En Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.

Vrijdag 29 november 2013

Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?

Donderdag 28 november 2013

Beter is weinig met de vreze des HEEREN,
dan een grote schat met verwarring erbij.

Woensdag 27 november 2013

Proef en zie dat de HEERE goed is;
welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.

Dinsdag 26 november 2013

Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.

Maandag 25 november 2013

Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.

Zondag 24 november 2013

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

Zaterdag 23 november 2013

Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Vrijdag 22 november 2013

En als u goeddoet aan hen die u goeddoen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde.

Donderdag 21 november 2013

Met heel mijn ziel verlang ik naar U in de nacht,
ja, met mijn geest diep in mij zoek ik U ernstig.
Want wanneer Uw oordelen over de aarde komen,
leren de bewoners van de wereld wat gerechtigheid is.

Woensdag 20 november 2013

Gerechtigheid en recht te doen
is voor de HEERE verkieslijker dan een offer.

Dinsdag 19 november 2013

Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.

Maandag 18 november 2013

Vraag naar de HEERE en Zijn kracht,
zoek Zijn aangezicht voortdurend.

Zondag 17 november 2013

En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.

Zaterdag 16 november 2013

En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.

Vrijdag 15 november 2013

Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, én voor elkaar én voor allen.

Donderdag 14 november 2013

Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt.

Woensdag 13 november 2013

Zo immers heeft de Heere ons geboden: Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde.

Dinsdag 12 november 2013

Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft.

Maandag 11 november 2013

Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen,
zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!

Zondag 10 november 2013

Breng al de tienden naar het voorraadhuis,
zodat er voedsel in Mijn huis is.
Beproef Mij toch hierin,
zegt de HEERE van de legermachten,
of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen,
en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn.

Zaterdag 9 november 2013

Al zijn wegen zijn iemand recht in zijn eigen ogen,
maar de HEERE toetst de harten.

Vrijdag 8 november 2013

Ook in de weg van Uw oordelen, HEERE,
hebben wij U verwacht;
naar Uw Naam en naar Uw gedachtenis
gaat het verlangen van onze ziel uit.

Donderdag 7 november 2013

Zwijg voor de HEERE
en verwacht Hem;
ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is,
over een man die listige plannen uitvoert.

Woensdag 6 november 2013

Schep vreugde in de HEERE,
dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.

Dinsdag 5 november 2013

Ik ben zeer vrolijk in de HEERE,
mijn ziel verheugt zich in mijn God,
want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil,
de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan,
zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad,
en een bruid zich tooit met haar sieraden.

Maandag 4 november 2013

En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod.

Zondag 3 november 2013

De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart, en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart, want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond.

Zaterdag 2 november 2013

Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past.

Vrijdag 1 november 2013

En nu, lieve kinderen, blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij geopenbaard zal worden, en niet door Hem beschaamd gemaakt worden bij Zijn komst.

Bijbeltekst van de dag

Want duizend jaren zijn in Uw ogen
als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is,
of als een wake in de nacht.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heere.
Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie