DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (November 2013)

Zaterdag 30 november 2013

En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.

Vrijdag 29 november 2013

Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken?

Donderdag 28 november 2013

Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER
dan grote rijkdom en veel onrust.

Woensdag 27 november 2013

Proef, en geniet de goedheid van de HEER,
gelukkig de mens die bij hem schuilt.

Dinsdag 26 november 2013

Toen vroeg hij hun: 'En wie ben ik volgens jullie?'
'U bent de messias, de Zoon van de levende God,' antwoordde Simon Petrus.

Maandag 25 november 2013

Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.

Zondag 24 november 2013

Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.

Zaterdag 23 november 2013

Want: 'Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is' - deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.'

Vrijdag 22 november 2013

En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo.

Donderdag 21 november 2013

Reikhalzend kijk ik naar u uit,
zelfs 's nachts verlang ik naar u.
Wanneer u een oordeel over de wereld velt,
zullen de mensen op aarde gerechtigheid leren.

Woensdag 20 november 2013

De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt
dan dat je een offer brengt.

Dinsdag 19 november 2013

Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.

Maandag 18 november 2013

Zie uit naar de HEER en zijn macht,
zoek voortdurend zijn nabijheid.

Zondag 17 november 2013

Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen.

Zaterdag 16 november 2013

Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden.

Vrijdag 15 november 2013

Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.

Donderdag 14 november 2013

U hebt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt.

Woensdag 13 november 2013

Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen: 'Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde.'

Dinsdag 12 november 2013

Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.

Maandag 11 november 2013

Zoals een hinde smacht
naar stromend water,
zo smacht mijn ziel
naar u, o God.

Zondag 10 november 2013

Stel mij maar eens op de proef - zegt de HEER van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen.

Zaterdag 9 november 2013

Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de rechte weg,
de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.

Vrijdag 8 november 2013

Ook wij verlaten ons op u, HEER:
wij gaan de paden van uw recht.
Wij richten ons op uw naam,
naar u gaat ons verlangen uit.

Donderdag 7 november 2013

Blijf kalm en wacht op de HEER,
erger je niet aan wie slaagt in het leven,
aan wie met listen te werk gaat.

Woensdag 6 november 2013

Zoek je geluk bij de HEER,
hij zal geven wat je hart verlangt.

Dinsdag 5 november 2013

Ik vind grote vreugde in de HEER,
mijn hele wezen jubelt om mijn God.
Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan,
hulde mij in de mantel van de gerechtigheid,
zoals een bruidegom een kroon opzet,
zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.

Maandag 4 november 2013

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.

Zondag 3 november 2013

Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.

Zaterdag 2 november 2013

Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht - deze dingen horen niet bij heiligen.

Vrijdag 1 november 2013

Blijf dus in hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer hij verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst.

Bijbeltekst van de dag

Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...