DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Archief (Oktober 2013)

Donderdag 31 oktober 2013

Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest.

Woensdag 30 oktober 2013

Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan.

Dinsdag 29 oktober 2013

Iemand zonder zelfbeheersing
is als een stad waarvan de muur is geslecht.

Maandag 28 oktober 2013

Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten.

Zondag 27 oktober 2013

Weet je het niet? Heb je het niet gehoord?
Een eeuwige God is de HEER,
schepper van de einden der aarde.
Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput,
zijn wijsheid is niet te doorgronden.

Zaterdag 26 oktober 2013

En ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.

Vrijdag 25 oktober 2013

Hoe goed is het, hoe heerlijk
als broeders bijeen te wonen!

Donderdag 24 oktober 2013

We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.

Woensdag 23 oktober 2013

Leer ons zo onze dagen te tellen
dat wijsheid ons hart vervult.

Dinsdag 22 oktober 2013

Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil.

Maandag 21 oktober 2013

De hoogmoed van een mens brengt hem ten val,
eer is weggelegd voor wie bescheiden is.

Zondag 20 oktober 2013

De geest van God, de HEER, rust op mij,
want de HEER heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan verslagen harten hoop te bieden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan geketenden hun bevrijding.

Zaterdag 19 oktober 2013

Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.

Vrijdag 18 oktober 2013

Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt altijd stand.

Donderdag 17 oktober 2013

Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen.

Woensdag 16 oktober 2013

Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.

Dinsdag 15 oktober 2013

Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood.

Maandag 14 oktober 2013

Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.'

Zondag 13 oktober 2013

De wetgeleerde antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.'

Zaterdag 12 oktober 2013

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

Vrijdag 11 oktober 2013

Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.

Donderdag 10 oktober 2013

Ik zeg tot de HEER: 'U bent mijn Heer,
mijn geluk, niemand gaat u te boven.'

Woensdag 9 oktober 2013

Wie heimelijk haat is een huichelaar,
wie openlijk lastert een dwaas.

Dinsdag 8 oktober 2013

Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.

Maandag 7 oktober 2013

'Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,' zo zegt de Schrift.

Zondag 6 oktober 2013

Toen zei hij: 'Luister, dit zegt de HEER over Zerubbabel: Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen - zegt de HEER van de hemelse machten - maar met de hulp van mijn geest.'

Zaterdag 5 oktober 2013

God beloont ieder mens naar zijn daden.

Vrijdag 4 oktober 2013

Maar wie niet weet wat zijn heer wil en zo handelt dat hij slaag verdient, zal weinig slagen te verduren krijgen. Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist, en hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd.

Donderdag 3 oktober 2013

Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.

Woensdag 2 oktober 2013

Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven.

Dinsdag 1 oktober 2013

Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven.
Bijbeltekst van de dag
Psalmen 119:60
Ik haast mij, en aarzel niet mij te houden aan uw geboden.