DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Oktober 2013)

Donderdag 31 oktober 2013

Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft.

Woensdag 30 oktober 2013

Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.

Dinsdag 29 oktober 2013

Een stad met omvergehaalde muren,
zo is iemand die zijn geest niet in bedwang heeft.

Maandag 28 oktober 2013

Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft.

Zondag 27 oktober 2013

Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden.

Zaterdag 26 oktober 2013

En wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.

Vrijdag 25 oktober 2013

Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het,
als broeders ook tezamen wonen.

Donderdag 24 oktober 2013

En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.

Woensdag 23 oktober 2013

Leer ons zó onze dagen tellen,
dat wij een wijs hart bekomen.

Dinsdag 22 oktober 2013

Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God, en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.

Maandag 21 oktober 2013

Eens mensen hoogmoed vernedert hem,
maar een nederige van geest zal eer ontvangen.

Zondag 20 oktober 2013

De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis.

Zaterdag 19 oktober 2013

Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.

Vrijdag 18 oktober 2013

Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.

Donderdag 17 oktober 2013

Doordat ik u heden gebied de Here, uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden, opdat gij leeft en talrijk wordt en de Here, uw God, u zegene in het land, dat gij in bezit gaat nemen.

Woensdag 16 oktober 2013

En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.

Dinsdag 15 oktober 2013

(Dit alles) om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende.

Maandag 14 oktober 2013

Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Zondag 13 oktober 2013

Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf.

Zaterdag 12 oktober 2013

Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

Vrijdag 11 oktober 2013

Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.

Donderdag 10 oktober 2013

Ik heb tot de Here gezegd: Gij zijt mijn Here,
ik heb geen goed buiten U.

Woensdag 9 oktober 2013

Wie haat verbergt, is een leugenlip;
wie laster verbreidt, is een dwaas.

Dinsdag 8 oktober 2013

Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.

Maandag 7 oktober 2013

Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Zondag 6 oktober 2013

Dit is het woord des Heren tot Zerubbabel: niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen.

Zaterdag 5 oktober 2013

Die een ieder vergelden zal naar zijn werken.

Vrijdag 4 oktober 2013

Wie echter die wil niet heeft gekend en dingen heeft gedaan, die slagen verdienen, zal er weinige ontvangen. Van een ieder, wie veel gegeven is, zal veel geëist worden, en aan wie veel is toevertrouwd, van hem zal des te meer worden gevraagd.

Donderdag 3 oktober 2013

En Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.

Woensdag 2 oktober 2013

Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd.

Dinsdag 1 oktober 2013

Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.

Bijbeltekst van de dag

Indien iemand zondigt en doet één van de dingen die de Here verboden heeft, zonder dat hij het weet, dan is hij toch schuldig en draagt zijn ongerechtigheid.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is; hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie