DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (September 2013)

Maandag 30 september 2013

Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar in wezen roofzuchtige wolven zijn.

Zondag 29 september 2013

Wie bescheiden is en ontzag heeft voor de HEER
wordt beloond met rijkdom, eer en een lang leven.

Zaterdag 28 september 2013

Heel de dag is mijn mond
vervuld van uw lof en uw luister.

Vrijdag 27 september 2013

Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

Donderdag 26 september 2013

Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad.

Woensdag 25 september 2013

Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.

Dinsdag 24 september 2013

Beter een geduldig mens dan een vechtjas,
beter zelfbeheersing dan een stad veroveren.

Maandag 23 september 2013

Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.

Zondag 22 september 2013

Nog wist ik niet wie Hij was, maar Hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.”

Zaterdag 21 september 2013

U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt.

Vrijdag 20 september 2013

In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken?

Donderdag 19 september 2013

Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.

Woensdag 18 september 2013

Een veelprater begaat al snel een misstap,
wie zijn tong in toom houdt is verstandig.

Dinsdag 17 september 2013

Over wie in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.

Maandag 16 september 2013

En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om ook het hele lichaam in toom te houden.

Zondag 15 september 2013

Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en Hem ook vinden, als u Hem met hart en ziel zoekt.

Zaterdag 14 september 2013

Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.

Vrijdag 13 september 2013

En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.

Donderdag 12 september 2013

Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.

Woensdag 11 september 2013

Elk huis heeft een bouwer, maar God is de bouwer van alles.

Dinsdag 10 september 2013

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.

Maandag 9 september 2013

Hoe welkom is de vreugdebode
die over de bergen komt aangesneld,
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt,
die redding aankondigt en tegen Sion zegt:
‘Je God is koning!’

Zondag 8 september 2013

U bent mijn rots, mijn vesting,
U zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam.

Zaterdag 7 september 2013

Werkelijk, Ik verzeker jullie, wie iemand ontvangt die door Mij gezonden is, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij gezonden heeft.

Vrijdag 6 september 2013

Moet je door het water gaan – Ik ben bij je;
of door rivieren – je wordt niet meegesleurd.
Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren,
de vlammen zullen je niet verschroeien.

Donderdag 5 september 2013

Immers:
‘Wie het leven liefheeft en goede jaren wil genieten,
laat hij zijn tong behoeden voor het kwaad
en zijn lippen voor woorden van bedrog,
laat hij het kwaad mijden en doen wat goed is,
laat hij naar vrede streven en die najagen.’

Woensdag 4 september 2013

U was het schild dat mij redde,
uw rechterhand ondersteunde mij,
uw woord maakte mij sterk,
U baande de weg voor mijn voeten,
ik wankelde niet.

Dinsdag 3 september 2013

Met heel mijn hart heb ik U gezocht,
laat mij niet afdwalen van uw geboden.

Maandag 2 september 2013

Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.

Zondag 1 september 2013

Maar U, HEER, zetelt voor eeuwig, uw troon staat vast van geslacht op geslacht.

Bijbeltekst van de dag

Wie zich laat terechtwijzen, is op weg naar een gelukkig leven,
wie zich niet berispen laat, bevindt zich op een dwaalspoor.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Want het is de HEER die wijsheid schenkt,
zijn woorden bieden kennis en inzicht.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie