DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Februari 2014)

Vrijdag 28 februari 2014

Het verlangen van de mens is zijn goedertierenheid,
maar een arme is beter dan een leugenachtige man.

Donderdag 27 februari 2014

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Woensdag 26 februari 2014

Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
die Hem met heel hun hart zoeken.

Dinsdag 25 februari 2014

Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.

Maandag 24 februari 2014

Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid.

Zondag 23 februari 2014

Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.

Zaterdag 22 februari 2014

In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is.

Vrijdag 21 februari 2014

Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.

Donderdag 20 februari 2014

Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft.

Woensdag 19 februari 2014

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.

Dinsdag 18 februari 2014

Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.

Maandag 17 februari 2014

Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op.

Zondag 16 februari 2014

Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid,
delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
Was mij schoon van mijn ongerechtigheid,
reinig mij van mijn zonde.

Zaterdag 15 februari 2014

Het medicijn van de tong is een boom des levens,
maar verkeerdheid erin is een breuk in de geest.

Vrijdag 14 februari 2014

Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de Hemelkoning, omdat al Zijn daden waarheid zijn en Zijn paden gerechtigheid: Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan.

Donderdag 13 februari 2014

En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.

Woensdag 12 februari 2014

Vraag naar de HEERE en Zijn kracht,
zoek Zijn aangezicht voortdurend.

Dinsdag 11 februari 2014

Want één dag in Uw voorhoven
is beter dan duizend elders;
ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God
dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid.

Maandag 10 februari 2014

Laat alles wat adem heeft de HEERE loven.
Halleluja!

Zondag 9 februari 2014

Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen.

Zaterdag 8 februari 2014

Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken.

Vrijdag 7 februari 2014

O God, U bent mijn God!
U zoek ik vroeg in de morgen;
mijn ziel dorst naar U,
mijn lichaam verlangt naar U
in een land, dor en dorstig, zonder water.

Donderdag 6 februari 2014

Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.

Woensdag 5 februari 2014

Maar u, spreek wat bij de gezonde leer past.

Dinsdag 4 februari 2014

Nu dan, Israël, wat vraagt de HEERE, uw God, van u dan de HEERE, uw God, te vrezen, in al Zijn wegen te gaan, Hem lief te hebben en de HEERE, uw God, te dienen, met heel uw hart en met heel uw ziel, en de geboden van de HEERE en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, in acht te nemen, u ten goede?

Maandag 3 februari 2014

Wat buigt u zich neer, mijn ziel,
en wat bent u onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem weer loven;
Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.

Zondag 2 februari 2014

De vreze des HEEREN is vermaning tot wijsheid,
en nederigheid gaat vooraf aan eer.

Zaterdag 1 februari 2014

Uw getuigenissen heb ik voor eeuwig in erfelijk bezit genomen,
want zij zijn de vreugde van mijn hart.

Bijbeltekst van de dag

Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie