DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (April 2021)

Vrijdag 30 april 2021

Jakobus 1:6Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Twijfelaars zijn als de golven in zee, die door de wind nu eens de ene en dan weer de andere kant op worden geblazen.

Donderdag 29 april 2021

Spreuken 8:13Wie ontzag heeft voor de HEER, haat het kwaad.
Ik verafschuw trots en hoogmoed,
valsheid en leugens.

Woensdag 28 april 2021

Marcus 9:35Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal zijn en ieders dienaar.’

Dinsdag 27 april 2021

Numeri 23:19God is geen mens, dat Hij zijn woord zou breken
of terug zou komen op zijn besluit.
Zou Hij beloven en niet vervullen,
zijn woord geven en het niet gestand doen?

Maandag 26 april 2021

Psalm 9:2Ik wil u loven, HEER, met heel mijn hart,
vertellen van uw wonderdaden.

Zondag 25 april 2021

Romeinen 16:17Ik spoor u aan, broeders en zusters, op te passen voor degenen die tweedracht zaaien en anderen in de weg staan, en die daarmee ingaan tegen alles wat u hebt geleerd. Ga hun uit de weg.

Zaterdag 24 april 2021

Hebreeën 13:6Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’

Vrijdag 23 april 2021

Psalm 120:2Bevrijd mijn ziel, HEER,
van lippen die liegen,
van de tong die bedriegt.

Donderdag 22 april 2021

Johannes 13:35Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.

Woensdag 21 april 2021

1 Tessalonicenzen 5:6Dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn.

Dinsdag 20 april 2021

Prediker 12:13Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens.

Maandag 19 april 2021

Exodus 23:25Vereer de HEER, jullie God, dan zal Hij je voedsel en je water zegenen en jullie vrijwaren van ziekten.

Zondag 18 april 2021

Efeziërs 1:3Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in onze eenheid met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.

Zaterdag 17 april 2021

Psalm 103:8Liefdevol en genadig is de HEER,
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

Vrijdag 16 april 2021

1 Johannes 2:15Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.

Donderdag 15 april 2021

Handelingen 16:31Ze antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.’

Woensdag 14 april 2021

Spreuken 10:20De uitspraken van een rechtvaardige zijn als zuiver zilver,
de gedachten van een goddeloze zijn niets waard.

Dinsdag 13 april 2021

Job 37:23De Ontzagwekkende, die wij niet kunnen vatten,
is groot door zijn kracht en door zijn recht;
rechtvaardig is Hij, het recht schendt Hij niet.

Maandag 12 april 2021

1 Korintiërs 10:24Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander.

Zondag 11 april 2021

Psalm 34:20Al blijft de rechtvaardige niets bespaard,
de HEER zal hem steeds weer bevrijden.

Zaterdag 10 april 2021

1 Tessalonicenzen 5:16-18Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.

Vrijdag 9 april 2021

Matteüs 11:29-30Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Donderdag 8 april 2021

Spreuken 29:25Angst voor mensen is een valstrik,
wie op de HEER vertrouwt, weet zich veilig.

Woensdag 7 april 2021

Jesaja 60:1Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de HEER.

Dinsdag 6 april 2021

2 Korintiërs 4:17En de geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft.

Maandag 5 april 2021

Psalm 108:6Verhef u boven de hemelen, God,
laat uw glorie heel de aarde vervullen.

Zondag 4 april 2021

Matteüs 28:5-6De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, Hij is immers uit de dood opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kijk, dit is de plaats waar Hij gelegen heeft.’

Zaterdag 3 april 2021

Filippenzen 1:29Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van Hem te lijden.

Vrijdag 2 april 2021

1 Petrus 2:24Hij heeft onze zonden gedragen met zijn lichaam aan het kruishout, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.

Donderdag 1 april 2021

Psalm 79:9Help ons, God, bevrijd ons, tot eer van uw roemrijke naam,
red ons en bedek onze zonden, omwille van uw naam.

Bijbeltekst van de dag

Op de dag die Ik voorbereid – zegt de HEER van de hemelse machten – zullen zij mijn eigendom zijn. Ik zal hen sparen zoals je een kind spaart dat je gehoorzaam is.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in mijn naam vraagt.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie