DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Mei 2021)

Maandag 31 mei 2021

Deuteronomium 6:6-7Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.

Zondag 30 mei 2021

Psalm 56:4In mijn bangste uur vertrouw ik op U.

Zaterdag 29 mei 2021

Romeinen 6:1-2Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven?

Vrijdag 28 mei 2021

Matteüs 11:28Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven.

Donderdag 27 mei 2021

Spreuken 31:8Spreek voor hen die weerloos zijn,
bescherm het recht van de vertrapten.

Woensdag 26 mei 2021

Jozua 22:5Maar houd u altijd aan de geboden die hij u in zijn onderricht gegeven heeft: heb de HEER, uw God, lief en volg de weg die Hij u wijst, leef zijn geboden na, wees Hem toegedaan en dien Hem met hart en ziel.

Dinsdag 25 mei 2021

Matteüs 7:12Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.

Maandag 24 mei 2021

Psalm 38:10Heer, al mijn verlangens zijn U bekend,
mijn zuchten is U niet verborgen.

Zondag 23 mei 2021

Handelingen 2:33Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest ontvangen, zoals beloofd was. Die Geest heeft Hij over ons uitgegoten, en dat is wat u ziet en hoort.

Zaterdag 22 mei 2021

Romeinen 13:14Omkleed u met de Heer Jezus Christus en laat u niet meeslepen door uw aardse natuur met haar begeerten.

Vrijdag 21 mei 2021

Johannes 17:3Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus.

Donderdag 20 mei 2021

Psalm 118:8Beter te schuilen bij de HEER
dan te vertrouwen op mensen.

Woensdag 19 mei 2021

Romeinen 15:13Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de heilige Geest.

Dinsdag 18 mei 2021

Matteüs 10:39Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, die zal het behouden.

Maandag 17 mei 2021

Spreuken 12:20Wie kwaad smeedt is een en al bedrog,
vreugde wacht hem die vrede zoekt.

Zondag 16 mei 2021

Johannes 4:14Maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.

Zaterdag 15 mei 2021

Jeremia 33:3Roep Mij aan, en Ik zal je antwoorden, Ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.

Vrijdag 14 mei 2021

Psalm 86:11Wijs mij uw weg, HEER,
laat mij wandelen op het pad van uw waarheid,
vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.

Donderdag 13 mei 2021

Lucas 24:50-51Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen. En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.

Woensdag 12 mei 2021

1 Petrus 1:15-16Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig.’

Dinsdag 11 mei 2021

Psalm 119:133Stuur mijn gangen zoals U hebt beloofd,
lever mij niet uit aan de macht van het kwaad.

Maandag 10 mei 2021

Galaten 6:9Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.

Zondag 9 mei 2021

1 Johannes 4:19Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.

Zaterdag 8 mei 2021

Psalm 115:3Onze God is in de hemel,
Hij doet wat Hem behaagt.

Vrijdag 7 mei 2021

Jeremia 31:25Wie dorstig zijn, zal Ik verkwikken; wie uitgeput zijn, geef Ik kracht.

Donderdag 6 mei 2021

Filippenzen 2:3Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf.

Woensdag 5 mei 2021

Prediker 4:10Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.

Dinsdag 4 mei 2021

Johannes 1:18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.

Maandag 3 mei 2021

Jesaja 25:1HEER, U bent mijn God.
Hoog zal ik U prijzen, uw naam loven.
Want wonderbaarlijk zijn uw daden,
sinds mensenheugenis hebt U uw plannen uitgevoerd,
trouw en betrouwbaar.

Zondag 2 mei 2021

Psalm 32:3Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg,
kreunend leed ik, de hele dag.

Zaterdag 1 mei 2021

Efeziërs 5:3Ontucht en zedeloosheid, in welke vorm dan ook, of hebzucht mogen bij u zelfs niet ter sprake komen – deze dingen horen niet bij heiligen.

Bijbeltekst van de dag

Al trok een leger tegen mij op,
mijn hart zou onbevreesd zijn,
al woedde er een oorlog tegen mij,
nog zou ik mij veilig weten.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie