DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Mei 2021)

Maandag 31 mei 2021

Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.

Zondag 30 mei 2021

Op de dag dat ik vrees,
vertrouw ík op U.

Zaterdag 29 mei 2021

Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt?
Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven?

Vrijdag 28 mei 2021

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.

Donderdag 27 mei 2021

Open je mond voor een stomme,
voor de rechtszaak van allen die verkwijnen.

Woensdag 26 mei 2021

Alleen, neem zeer nauwlettend de geboden en de wet in acht die Mozes, de dienaar van de HEERE, u geboden heeft, namelijk dat u de HEERE, uw God, liefhebt, in al Zijn wegen gaat, Zijn geboden in acht neemt, zich aan Hem vasthoudt, en dat u Hem dient met heel uw hart en met heel uw ziel.

Dinsdag 25 mei 2021

Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten.

Maandag 24 mei 2021

Heere, al mijn verlangen ligt voor U open,
mijn zuchten is voor U niet verborgen.

Zondag 23 mei 2021

Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort.

Zaterdag 22 mei 2021

Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken.

Vrijdag 21 mei 2021

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.

Donderdag 20 mei 2021

Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen
dan op de mensen te vertrouwen.

Woensdag 19 mei 2021

De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.

Dinsdag 18 mei 2021

Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.

Maandag 17 mei 2021

Bedrog is in het hart van wie kwaad smeden,
maar wie vrede aanraden, hebben blijdschap.

Zondag 16 mei 2021

Maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.

Zaterdag 15 mei 2021

Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet weet.

Vrijdag 14 mei 2021

Leer mij, HEERE, Uw weg,
ik zal in Uw waarheid wandelen,
maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen.

Donderdag 13 mei 2021

Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En Hij hief Zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel.

Woensdag 12 mei 2021

Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.

Dinsdag 11 mei 2021

Laat mijn voetstappen vaststaan in Uw woord,
laat geen enkel onrecht over mij heersen.

Maandag 10 mei 2021

En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.

Zondag 9 mei 2021

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

Zaterdag 8 mei 2021

Onze God is immers in de hemel,
Hij doet al wat Hem behaagt.

Vrijdag 7 mei 2021

Want Ik heb de vermoeide ziel te drinken gegeven en elke treurig geworden ziel heb Ik met voedsel vervuld.

Donderdag 6 mei 2021

Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.

Woensdag 5 mei 2021

Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen.

Dinsdag 4 mei 2021

Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.

Maandag 3 mei 2021

HEERE, U bent mijn God,
ik zal U roemen, Uw Naam loof ik.
Want U hebt wonderen gedaan.
Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker.

Zondag 2 mei 2021

Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg,
onder mijn jammerklachten, de hele dag.

Zaterdag 1 mei 2021

Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past.

Bijbeltekst van de dag

Ik zal U loven met een oprecht hart,
wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd heb.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie