DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (April 2021)

Vrijdag 30 april 2021

Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt.

Donderdag 29 april 2021

De vreze des HEEREN is het kwade te haten;
hoogmoed, trots en de verkeerde weg
en een mond vol verderfelijke dingen haat Ik.

Woensdag 28 april 2021

En Hij ging zitten, riep de twaalf en zei tegen hen: Als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn en een dienaar van allen.

Dinsdag 27 april 2021

God is geen man, dat Hij liegen zou,
of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou.
Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen?
Zou Híj spreken en het niet gestand doen?

Maandag 26 april 2021

Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart,
ik zal al Uw wonderen vertellen.

Zondag 25 april 2021

En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen, en keer u van hen af.

Zaterdag 24 april 2021

Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?

Vrijdag 23 april 2021

HEERE, red mijn ziel van de valse lippen,
van de tong vol bedrog.

Donderdag 22 april 2021

Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.

Woensdag 21 april 2021

Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.

Dinsdag 20 april 2021

De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit:
Vrees God,
en houd u aan Zijn geboden,
want dit geldt voor alle mensen.

Maandag 19 april 2021

U moet de HEERE, uw God, dienen. Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken.

Zondag 18 april 2021

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus.

Zaterdag 17 april 2021

Barmhartig en genadig is de HEERE,
geduldig en rijk aan goedertierenheid.

Vrijdag 16 april 2021

Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.

Donderdag 15 april 2021

En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.

Woensdag 14 april 2021

De tong van de rechtvaardige is het beste zilver,
het hart van de goddelozen is weinig waard.

Dinsdag 13 april 2021

De Almachtige, wij kunnen Hem niet vinden;
Hij is groot van kracht en recht
en hoogst rechtvaardig; Hij onderdrukt niet.

Maandag 12 april 2021

Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander.

Zondag 11 april 2021

De rechtvaardige heeft veel ellende,
maar uit dat alles redt de HEERE hem.

Zaterdag 10 april 2021

Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.

Vrijdag 9 april 2021

Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Donderdag 8 april 2021

Mensenvrees legt iemand een valstrik,
maar wie op de HEERE vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet.

Woensdag 7 april 2021

Sta op, word verlicht, want uw licht komt
en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.

Dinsdag 6 april 2021

Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.

Maandag 5 april 2021

Verhef U boven de hemel, o God,
en Uw eer over de hele aarde.

Zondag 4 april 2021

Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft.

Zaterdag 3 april 2021

Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.

Vrijdag 2 april 2021

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.

Donderdag 1 april 2021

Help ons, o God van ons heil,
omwille van de eer van Uw Naam;
red ons en doe verzoening over onze zonden,
omwille van Uw Naam.

Bijbeltekst van de dag

Laten je ogen recht vooruitkijken
en je oogleden zich recht vóór je houden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

HEERE, U bent mijn God,
ik zal U roemen, Uw Naam loof ik.
Want U hebt wonderen gedaan.
Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie