DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Maart 2021)

Woensdag 31 maart 2021

Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?

Dinsdag 30 maart 2021

Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen.

Maandag 29 maart 2021

Vereer de HEERE met je bezit,
met de eerstelingen van heel je opbrengst.

Zondag 28 maart 2021

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand hem ontvangt die Ik zal zenden, ontvangt hij Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft.

Zaterdag 27 maart 2021

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

Vrijdag 26 maart 2021

Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE;
Heere, hoor naar mijn stem.
Laat Uw oren opmerkzaam zijn
op mijn luide smeekbeden.

Donderdag 25 maart 2021

O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!

Woensdag 24 maart 2021

Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders.

Dinsdag 23 maart 2021

Dood en leven zijn in de macht van de tong,
wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.

Maandag 22 maart 2021

Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.

Zondag 21 maart 2021

Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.

Zaterdag 20 maart 2021

De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid,
allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht;
Zijn lof houdt voor eeuwig stand.

Vrijdag 19 maart 2021

Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten.

Donderdag 18 maart 2021

Zou iemand zich op verborgen plaatsen kunnen verbergen
en zou Ík hem niet zien? spreekt de HEERE.
Vervul Ik niet de hemel en de aarde?
spreekt de HEERE.

Woensdag 17 maart 2021

Sta op, HEERE God, hef Uw hand op,
vergeet de ellendigen niet.

Dinsdag 16 maart 2021

U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na.

Maandag 15 maart 2021

Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen,
en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.

Zondag 14 maart 2021

De bevelen van de HEERE zijn recht,
zij verblijden het hart;
het gebod van de HEERE is zuiver,
het verlicht de ogen.

Zaterdag 13 maart 2021

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.

Vrijdag 12 maart 2021

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.

Donderdag 11 maart 2021

U, HEERE, zetelt voor eeuwig!
Uw troon is van generatie op generatie!

Woensdag 10 maart 2021

Hij dan Die u de Geest verleent en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof?

Dinsdag 9 maart 2021

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.

Maandag 8 maart 2021

Wie gerechtigheid en goedertierenheid najaagt,
vindt het leven, rechtvaardigheid en eer.

Zondag 7 maart 2021

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.

Zaterdag 6 maart 2021

Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen.

Vrijdag 5 maart 2021

Hij zal uw voet niet laten wankelen,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.

Donderdag 4 maart 2021

Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.

Woensdag 3 maart 2021

Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.

Dinsdag 2 maart 2021

U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid,
U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela

Maandag 1 maart 2021

De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.

Bijbeltekst van de dag

Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie