DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Maart 2021)

Woensdag 31 maart 2021

Matteüs 16:26Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven?

Dinsdag 30 maart 2021

Jakobus 4:10Verneder u voor de Heer, dan zal Hij u verheffen.

Maandag 29 maart 2021

Spreuken 3:9Eer de HEER met al je rijkdom,
met het beste van de oogst.

Zondag 28 maart 2021

Johannes 13:20Werkelijk, Ik verzeker jullie, wie iemand ontvangt die door Mij gezonden is, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij gezonden heeft.

Zaterdag 27 maart 2021

Filippenzen 4:6-7Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Vrijdag 26 maart 2021

Psalm 130:1-2Uit de diepte roep ik tot u, HEER,
Heer, hoor mijn stem,
wees aandachtig, luister
naar mijn roep om genade.

Donderdag 25 maart 2021

Romeinen 11:33Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen.

Woensdag 24 maart 2021

Jakobus 3:10Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters?

Dinsdag 23 maart 2021

Spreuken 18:21Woorden hebben macht over leven en dood,
wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten.

Maandag 22 maart 2021

Matteüs 7:13-14Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.

Zondag 21 maart 2021

Jakobus 4:4Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.

Zaterdag 20 maart 2021

Psalm 111:10Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER,
leven naar zijn regels getuigt van goed inzicht.
Zijn roem houdt stand, voor altijd.

Vrijdag 19 maart 2021

Galaten 6:8Wie zaait op de akker van zijn aardse natuur, zal verderf oogsten, maar wie zaait op de akker van de Geest, oogst eeuwig leven.

Donderdag 18 maart 2021

Jeremia 23:24Als iemand zich verbergt,
zou Ik hem dan niet zien? – spreekt de HEER.
Ben Ik niet overal,
in de hemel en op aarde? – spreekt de HEER.

Woensdag 17 maart 2021

Psalm 10:12Sta op, HEER, hef uw hand, God,
vergeet de armen niet.

Dinsdag 16 maart 2021

1 Timoteüs 6:11Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.

Maandag 15 maart 2021

Efeziërs 5:15-16Let er dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.

Zondag 14 maart 2021

Psalm 19:9De bevelen van de HEER zijn eenduidig:
vreugde voor het hart.
Het gebod van de HEER is helder:
licht voor de ogen.

Zaterdag 13 maart 2021

Romeinen 1:16Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken.

Vrijdag 12 maart 2021

Jakobus 4:7Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.

Donderdag 11 maart 2021

Klaagliederen 5:19Maar U, HEER, zetelt voor eeuwig, uw troon staat vast van geslacht op geslacht.

Woensdag 10 maart 2021

Galaten 3:5Geeft God u de Geest en laat Hij zijn kracht in u werkzaam zijn omdat u de wet naleeft, of omdat u gelooft wat u hebt gehoord?

Dinsdag 9 maart 2021

Hebreeën 11:1Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.

Maandag 8 maart 2021

Spreuken 21:21Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft
ontvangt leven, voorspoed en eer.

Zondag 7 maart 2021

Hebreeën 13:8Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Zaterdag 6 maart 2021

Efeziërs 2:13Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed.

Vrijdag 5 maart 2021

Psalm 121:3Hij zal je voet niet laten wankelen,
Hij zal niet sluimeren, je wachter.

Donderdag 4 maart 2021

Efeziërs 6:11Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.

Woensdag 3 maart 2021

1 Johannes 5:4Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.

Dinsdag 2 maart 2021

Psalm 32:7Bij U ben ik veilig, U behoedt mij in de nood
en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela

Maandag 1 maart 2021

Romeinen 8:16De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.

Bijbeltekst van de dag

Wie zonder het te weten zondigt tegen een van de geboden van de HEER en schuld op zich laadt door iets te doen dat niet toegestaan is, is strafbaar.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie