DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over God

«De HERE, uw God, is in uw midden, een held, die verlost… Sefanja 3:17»
De Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.The Lord your God is in your midst, a mighty one who will save; he will rejoice over you with gladness; he will quiet you by his love; he will exult over you with loud singing.
Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened, and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go.
Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.For I, the Lord your God, hold your right hand; it is I who say to you, “Fear not, I am the one who helps you.”
En dan zult gij daar de Here, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.But from there you will seek the Lord your God and you will find him, if you search after him with all your heart and with all your soul.
Wie heb ik (nevens U) in de hemel? Nevens U begeer ik niets op aarde.Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you.
Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U.When I am afraid, I put my trust in you.
O Here, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.O Lord, you are my God; I will exalt you; I will praise your name, for you have done wonderful things, plans formed of old, faithful and sure.
Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting, en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden.For you are my rock and my fortress; and for your name's sake you lead me and guide me.
Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.I can do all things through him who strengthens me.
Daarom zijt Gij groot, Here Here, want niemand is U gelijk en geen God is er behalve Gij naar al wat wij met onze oren gehoord hebben.Therefore you are great, O Lord God. For there is none like you, and there is no God besides you, according to all that we have heard with our ears.
Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.We love because he first loved us.
Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God.For every house is built by someone, but the builder of all things is God.
En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.So we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him.
Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt.Oh, taste and see that the Lord is good! Blessed is the man who takes refuge in him!
Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op.Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you.
Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.Do not be deceived: God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap.
Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de Here welgevallen verkregen.For whoever finds me finds life and obtains favor from the Lord.
Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.No one has ever seen God; if we love one another, God abides in us and his love is perfected in us.
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord.
Er is niemand heilig gelijk de Here, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God.There is none holy like the Lord: for there is none besides you; there is no rock like our God.
Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben.If anyone says, “I love God,” and hates his brother, he is a liar; for he who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen.
Ik heb tot de Here gezegd: Gij zijt mijn Here, ik heb geen goed buiten U.I say to the Lord, “You are my Lord; I have no good apart from you.”
Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.The grass withers, the flower fades, but the word of our God will stand forever.
Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.Humble yourselves before the Lord, and he will exalt you.
Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!Rejoice in the Lord always; again I will say, rejoice.

Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, u geven zal.Honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you.

Bijbeltekst van de dag

Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg,
ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...