DailyVerses.net

95 Bijbelteksten over God (4/4)

« Johannes 6:29 »

NBV BGT NBG BB
X
NIV
Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’While he was still speaking, a bright cloud covered them, and a voice from the cloud said, “This is my Son, whom I love; with him I am well pleased. Listen to him!”
'Dit moet u voor God doen: geloven in hem die hij gezonden heeft,' antwoordde Jezus.Jesus answered, “The work of God is this: to believe in the one he has sent.”
Maar u, HEER, zetelt voor eeuwig, uw troon staat vast van geslacht op geslacht.You, Lord, reign forever; your throne endures from generation to generation.
Gelukkig het volk dat de HEER als zijn God heeft, de natie die hij verkoos als de zijne.Blessed is the nation whose God is the Lord, the people he chose for his inheritance.
God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’Then God said, “Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground.”
God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.So God created mankind in his own image, in the image of God he created them; male and female he created them.
Hij onthult diepe, verborgen dingen, hij weet wat in duister is gehuld, en het licht woont bij hem.He reveals deep and hidden things; he knows what lies in darkness, and light dwells with him.
Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven.The one who keeps God’s commands lives in him, and he in them. And this is how we know that he lives in us: We know it by the Spirit he gave us.
Hij die in de hemel zijn verheven verblijf heeft gebouwd, hij die het hemelgewelf op de aarde laat rusten, hij die het water van de zee bijeenroept en het uitstort over de aarde - zijn naam is HEER.He builds his lofty palace in the heavens and sets its foundation on the earth; he calls for the waters of the sea and pours them out over the face of the land— the Lord is his name.
Ik wil vrolijk zijn, u toejuichen, uw naam bezingen, Allerhoogste.I will be glad and rejoice in you; I will sing the praises of your name, O Most High.
Duizend jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren die voorbij is, niet meer dan een wake in de nacht.A thousand years in your sight are like a day that has just gone by, or like a watch in the night.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen.May the grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.
De Ontzagwekkende, die wij niet kunnen vatten, is groot door zijn kracht en door zijn recht; wie rechtvaardigheid tentoonspreidt onderdrukt hij niet.The Almighty is beyond our reach and exalted in power; in his justice and great righteousness, he does not oppress.
Ik zal mijn grote naam, die door jullie bij die volken is ontwijd, weer aanzien verschaffen. Die volken zullen beseffen dat ik de HEER ben - spreekt God, de HEER. Ik zal ze laten zien dat ik heilig ben.I will show the holiness of my great name, which has been profaned among the nations, the name you have profaned among them. Then the nations will know that I am the Lord, declares the Sovereign Lord, when I am proved holy through you before their eyes.
Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God?For who is God besides the Lord? And who is the Rock except our God?
Maar ik, de HEER, ben je God al sinds Egypte, en met andere goden mag je je niet inlaten; buiten mij is er niemand die je redt.But I have been the Lord your God ever since you came out of Egypt. You shall acknowledge no God but me, no Savior except me.
God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God.These are the things God has revealed to us by his Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God.
Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.Hear, O Israel: The Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength.
Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. Amen.Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory for ever and ever. Amen.
Houd je aan mijn voorschriften en leef ze na. Ik ben de HEER.Keep my commands and follow them. I am the Lord.
Vorige1234Volgende

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android