DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Hart

«Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Proverbs 4:23»
Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.
Zoals water gezicht tegenover gezicht stelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens zelf.As water reflects the face, so one’s life reflects the heart.
Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEERE, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden.The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? “I the Lord search the heart and examine the mind, to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve.”
Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.Your beauty should not come from outward adornment, such as elaborate hairstyles and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God’s sight.
U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.You will seek me and find me when you seek me with all your heart.
Moge Hij u overeenkomstig de wens van uw hart geven en al uw voornemens in vervulling doen gaan.May he give you the desire of your heart and make all your plans succeed.
Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me.
Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.But the Lord said to Samuel, “Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart.”
Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways submit to him, and he will make your paths straight.
Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart, vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens.Let love and faithfulness never leave you; bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man.
Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.Jesus replied: ‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.’
Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart.
Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.For where your treasure is, there your heart will be also.
Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren.A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.
Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet, en laat je hart mijn geboden in acht nemen, want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen.My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity.
Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.
Wie wijs van hart is, neemt de geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.The wise in heart accept commands, but a chattering fool comes to ruin.
Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.I will give you a new heart and put a new spirit in you; I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh.
Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken, u allen die op de HEERE hoopt!Be strong and take heart, all you who hope in the Lord.
Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen.I seek you with all my heart; do not let me stray from your commands.
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom.
Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my Rock and my Redeemer.
Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart.
Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.Truly I tell you, if anyone says to this mountain, ‘Go, throw yourself into the sea,’ and does not doubt in their heart but believes that what they say will happen, it will be done for them.
Ik zal U loven met een oprecht hart, wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd heb.I will praise you with an upright heart as I learn your righteous laws.

Alleen, neem zeer nauwlettend de geboden en de wet in acht die Mozes, de dienaar van de HEERE, u geboden heeft, namelijk dat u de HEERE, uw God, liefhebt, in al Zijn wegen gaat, Zijn geboden in acht neemt, zich aan Hem vasthoudt, en dat u Hem dient met heel uw hart en met heel uw ziel.But be very careful to keep the commandment and the law that Moses the servant of the Lord gave you: to love the Lord your God, to walk in obedience to him, to keep his commands, to hold fast to him and to serve him with all your heart and with all your soul.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...