DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Verstand

«Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Kolossenzen 3:2»
Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.Set your minds on things that are above, not on things that are on earth.
Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time, because the days are evil.
Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.And he said to him, “You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.”
Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; wie inzicht bewaart, vindt geluk.Whoever gets sense loves his own soul; he who keeps understanding will discover good.
Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart.For in much wisdom is much vexation, and he who increases knowledge increases sorrow.
De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.The prudent sees danger and hides himself, but the simple go on and suffer for it.
Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.Iron sharpens iron, and one man sharpens another.
Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.Who is wise and understanding among you? By his good conduct let him show his works in the meekness of wisdom.
Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt.Blessed is the one who finds wisdom, and the one who gets understanding.
Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock.
Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.For his invisible attributes, namely, his eternal power and divine nature, have been clearly perceived, ever since the creation of the world, in the things that have been made. So they are without excuse.
Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.For by the grace given to me I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned.
Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.Even a fool who keeps silent is considered wise; when he closes his lips, he is deemed intelligent.
Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd.For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified.
De dwaas versmaadt de tucht van zijn vader, maar wie de terechtwijzing ter harte neemt, is verstandig.A fool despises his father's instruction, but whoever heeds reproof is prudent.

Bijbeltekst van de dag

Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...