DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Vrede

«The LORD bless you and keep you; the LORD make his face… Numbers 6:24-26»
De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!The Lord bless you and keep you; the Lord make his face shine on you and be gracious to you; the Lord turn his face toward you and give you peace.
Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world.
Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God.
Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog; die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.For, “Whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good; they must seek peace and pursue it.”
Moge de Heere van de vrede Zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijze. De Heere zij met u allen.Now may the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with all of you.
In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen.In peace I will lie down and sleep, for you alone, Lord, make me dwell in safety.
Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast, because they trust in you.
Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you.
En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar.Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace. And be thankful.
Mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden.Mercy, peace and love be yours in abundance.
Een geduldig man is beter dan een dappere held, en wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stad inneemt.Better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city.
En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness.
Keer je af van het kwaad en doe het goede; zoek de vrede en jaag die na.Turn from evil and do good; seek peace and pursue it.
Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.Make every effort to live in peace with everyone and to be holy; without holiness no one will see the Lord.
En u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede.Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace.
Wie Uw wet liefhebben, hebben diepe vrede; voor hen ligt er geen struikelblok.Great peace have those who love your law, and nothing can make them stumble.
Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.But the wisdom that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere.
Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn.Whatever you have learned or received or heard from me, or seen in me—put it into practice. And the God of peace will be with you.
Geef het op en weet dat Ik God ben; Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken, Ik zal geroemd worden op de aarde.He says, “Be still, and know that I am God; I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth.”
Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning.How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, “Your God reigns!”
Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede.The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace.
Het strekt een man tot eer zich buiten onenigheid te houden, maar iedere dwaas zal zich er juist in mengen.It is to one’s honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel.
En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid.No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it.

De HEERE zal Zijn volk kracht geven, de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede.The Lord gives strength to his people; the Lord blesses his people with peace.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.

Willekeurige Bijbeltekst

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...