DailyVerses.netOnderwerpeWillekeurige versRegistreer

Bybelverse oor Geregtigheid

«Wie geregtigheid en weldadigheid najaag, sal die lewe, geregtigheid en eer vind. Spreuke 21:21»
Wie geregtigheid en weldadigheid najaag, sal die lewe, geregtigheid en eer vind.Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu.
Wat elkeen sal vergeld na sy werke.On ‚odplatí každému podle jeho skutků‘.
Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag ná die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid.Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.
Want die Here het die reg lief en sal sy gunsgenote nie verlaat nie; vir ewig word hulle bewaar, maar die nageslag van die goddelose word uitgeroei.Neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně, kdežto plémě svévolníků bude vymýceno.
Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai.Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
Elke weg van 'n mens is reg in sy oë, maar die Here toets die harte.Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin.
Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Want hy sal nooit wankel nie; die regverdige sal in ewige gedagtenis wees.Nezhroutí se nikdy, spravedlivý zůstane v paměti věčně.
Om geregtigheid en reg te doen, is vir die Here verkiesliker as offers.Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť.
Maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle. En vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie.Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ‚Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá‘
Die oë van die Here is op die regverdiges, en sy ore tot hulle hulpgeroep.Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho.
En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie.V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
Sorg dat niemand 'n ander kwaad vir kwaad vergeld nie; maar jaag altyd ná wat goed is, teenoor mekaar sowel as teenoor almal.Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.
Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.
Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is — watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit.Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.
WANT die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe.Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku.
WELGELUKSALIG is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie.Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači.
En die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak.Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.
Skatte deur goddeloosheid verwerf, bring geen voordeel nie, maar geregtigheid red van die dood.Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.
Die goddelose behaal oneerlike wins, maar hy wat geregtigheid saai, 'n betroubare loon.Svévolníka výdělek z jeho práce zklame, kdežto kdo rozsévá spravedlnost, má mzdu jistou.
En as julle goed doen aan die wat aan julle goed doen, watter dank het julle? Want die sondaars doen ook dieselfde.Činíte-li dobře těm, kteří dobře činí vám, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci.
Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op Hom, en Hý sal dit uitvoer; en Hy sal jou geregtigheid laat voortkom soos die lig en jou reg soos die middag.Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.
Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word.Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Ek soek U met my hele hart; laat my nie afdwaal van u gebooie nie.Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.
Dit is vir die mens 'n strik dat hy onbedagsaam sê: Heilig! om dan eers ná die geloftes te oorweeg.Člověku je léčkou nerozvážně říci: „Je to zasvěceno,“ a po slibu si to rozmýšlet.

Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges!Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!

Bybelvers van die dag

Want as die bereidwilligheid daar is, is dit welgevallig volgens wat iemand besit, nie volgens wat hy nie besit nie.

Willekeurig Bybelvers

Toe sê hulle: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.Volgende vers!Met beeld

Ondersteun DailyVerses.net

Help my om die Woord van God te versprei:
Skenk

Bybelvers van die dag

Want as die bereidwilligheid daar is, is dit welgevallig volgens wat iemand besit, nie volgens wat hy nie besit nie.

Ontvang die Daaglikse Bybelvers:

Persoonlike Bybelleesplan

Skep 'n rekening om jou Bybelleesplan te konfigureer en jy sal jou vordering en die volgende hoofstuk sien om hier te lees!