DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (November 2020)

Maandag 30 november 2020

En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen.

Zondag 29 november 2020

En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.

Zaterdag 28 november 2020

De HEERE is mijn Herder,
mij ontbreekt niets.
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.

Vrijdag 27 november 2020

En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort; maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar.

Donderdag 26 november 2020

Maar ik, met dankzegging zal ik U offers brengen;
wat ik beloofd heb, zal ik nakomen.
Het heil is van de HEERE!

Woensdag 25 november 2020

Een dwaas laat heel zijn geest de vrije loop,
maar een wijze houdt die in toom.

Dinsdag 24 november 2020

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.

Maandag 23 november 2020

Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.

Zondag 22 november 2020

Maar de HEERE zal overdag Zijn goedertierenheid gebieden;
's nachts zal Zijn lied bij mij zijn,
een gebed tot de God van mijn leven.

Zaterdag 21 november 2020

Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.

Vrijdag 20 november 2020

Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees.

Donderdag 19 november 2020

Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven,
van wie de zonde bedekt is.

Woensdag 18 november 2020

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.

Dinsdag 17 november 2020

Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren,
zegt de HEERE.
Al waren uw zonden als scharlaken,
ze zullen wit worden als sneeuw;
al waren ze rood als karmozijn,
ze zullen worden als witte wol.

Maandag 16 november 2020

Halleluja!
Welzalig de man die de HEERE vreest,
die grote vreugde vindt in Zijn geboden.

Zondag 15 november 2020

Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.

Zaterdag 14 november 2020

Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!

Vrijdag 13 november 2020

Komt overmoed, dan komt ook schande,
maar bij de ootmoedigen is wijsheid.

Donderdag 12 november 2020

Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.

Woensdag 11 november 2020

Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden.

Dinsdag 10 november 2020

Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan,
maak Zijn daden bekend onder de volken.

Maandag 9 november 2020

Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.

Zondag 8 november 2020

Als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God.

Zaterdag 7 november 2020

De wet van de HEERE is volmaakt,
zij bekeert de ziel;
de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar,
zij geeft de eenvoudige wijsheid.

Vrijdag 6 november 2020

Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal.

Donderdag 5 november 2020

Let op de raven: zij zaaien niet en maaien niet, zij hebben geen voorraadkamer en geen schuur, en God voedt hen. Hoever gaat u de vogels te boven?

Woensdag 4 november 2020

Ik onderwijs je in de weg van de wijsheid
en laat je in de rechte sporen treden.

Dinsdag 3 november 2020

Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.

Maandag 2 november 2020

God, Die Zijn Kind Jezus heeft doen opstaan, heeft Hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen dat Hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden.

Zondag 1 november 2020

Ik zoek U met heel mijn hart,
laat mij van Uw geboden niet afdwalen.

Bijbeltekst van de dag

Maar wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Want niet wie zichzelf aanbeveelt, die is welbeproefd, maar wie door de Heere wordt aanbevolen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie