DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Februari 2022)

Maandag 28 februari 2022

Marcus 11:25Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.

Zondag 27 februari 2022

Romeinen 8:15U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te worden – door Hem roepen wij God aan met ‘Abba, Vader’.

Zaterdag 26 februari 2022

Spreuken 4:23Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.

Vrijdag 25 februari 2022

Marcus 16:16Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.

Donderdag 24 februari 2022

2 Korintiërs 12:10Daarom schep ik vreugde in mijn zwakheden, in beledigingen, nood, vervolging en ellende die ik onderga omwille van Christus. In mijn zwakheid ben ik sterk.

Woensdag 23 februari 2022

Psalm 23:4Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want U bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.

Dinsdag 22 februari 2022

1 Korintiërs 15:33Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.

Maandag 21 februari 2022

Galaten 3:28Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.

Zondag 20 februari 2022

Spreuken 10:19Een veelprater begaat al snel een misstap,
wie zijn tong in toom houdt is verstandig.

Zaterdag 19 februari 2022

Romeinen 15:5Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.

Vrijdag 18 februari 2022

Jakobus 1:12Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die Hem liefheeft.

Donderdag 17 februari 2022

Psalm 51:19Het offer voor God is een gebroken geest;
een gebroken en verbrijzeld hart
zult U, God, niet verachten.

Woensdag 16 februari 2022

Genesis 9:11Ik sluit met jullie dit verbond: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen.

Dinsdag 15 februari 2022

Johannes 14:7Als jullie Mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien.

Maandag 14 februari 2022

Hooglied 4:7Vriendin, aan jou is alles mooi,
niets ontsiert je schoonheid.

Zondag 13 februari 2022

1 Johannes 3:16Wat liefde is, hebben we geleerd van Hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters.

Zaterdag 12 februari 2022

3 Johannes 1:4Niets verheugt mij meer dan te horen dat mijn kinderen de weg van de waarheid volgen.

Vrijdag 11 februari 2022

Jesaja 53:5Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
De straf die hij onderging bracht ons vrede,
zijn striemen gaven ons genezing.

Donderdag 10 februari 2022

1 Johannes 3:4Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden.

Woensdag 9 februari 2022

Leviticus 22:31Houd je aan mijn voorschriften en leef ze na. Ik ben de HEER.

Dinsdag 8 februari 2022

Psalm 119:130Als uw woorden opengaan, is er licht
en inzicht voor de eenvoudigen.

Maandag 7 februari 2022

Jakobus 1:21Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.

Zondag 6 februari 2022

Filippenzen 2:5Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

Zaterdag 5 februari 2022

Jesaja 44:22Ik heb je misdaden als een wolk doen verdampen,
je zonden als de ochtendnevel.
Keer terug naar Mij: Ik zal je vrijkopen.

Vrijdag 4 februari 2022

Romeinen 14:8Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, wij zijn van de Heer.

Donderdag 3 februari 2022

Hebreeën 8:12Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal Ik niet meer denken.

Woensdag 2 februari 2022

Psalm 121:7-8De HEER behoedt je voor alle kwaad,
Hij waakt over je leven,
de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.

Dinsdag 1 februari 2022

Romeinen 13:8Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.

Bijbeltekst van de dag

Op de dag die Ik voorbereid – zegt de HEER van de hemelse machten – zullen zij mijn eigendom zijn. Ik zal hen sparen zoals je een kind spaart dat je gehoorzaam is.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie