DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Januari 2022)

Maandag 31 januari 2022

Hebreeën 3:4Elk huis heeft een bouwer, maar God is de bouwer van alles.

Zondag 30 januari 2022

Jesaja 1:16Was je, reinig je,
maak een eind aan je misdaden,
Ik kan ze niet meer zien.
Breek met het kwaad.

Zaterdag 29 januari 2022

Romeinen 14:1Aanvaard degenen die zwak staan in het geloof, ontvang hen zonder hun opvattingen te bestrijden.

Vrijdag 28 januari 2022

1 Johannes 5:15En omdat we weten dat Hij naar ons luistert, wat we Hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we Hem gevraagd hebben.

Donderdag 27 januari 2022

Psalm 31:16Mijn lot en mijn leven zijn in uw hand,
bevrijd mij van mijn vijanden en vervolgers.

Woensdag 26 januari 2022

Johannes 6:35‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.’

Dinsdag 25 januari 2022

Galaten 6:7Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.

Maandag 24 januari 2022

Spreuken 18:16Wie geschenken uitdeelt, opent deuren voor zichzelf,
hij verschaft zich toegang tot de machtigen.

Zondag 23 januari 2022

2 Korintiërs 8:12Als u namelijk bereidwillig geeft van wat u hebt, worden uw gaven met vreugde aanvaard; u hoeft niet te geven van wat u niet hebt.

Zaterdag 22 januari 2022

1 Kronieken 29:14Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan? Alles is van U afkomstig, en wat wij U schenken komt uit uw hand.

Vrijdag 21 januari 2022

Psalm 46:2God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood.

Donderdag 20 januari 2022

Matteüs 21:22Alles waar jullie in gebed om vragen zul je ontvangen, als je maar gelooft.

Woensdag 19 januari 2022

Matteüs 6:26Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?

Dinsdag 18 januari 2022

Spreuken 17:9Wie fouten toedekt, streeft vriendschap na,
wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.

Maandag 17 januari 2022

Hebreeën 13:5Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

Zondag 16 januari 2022

Filippenzen 4:13Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.

Zaterdag 15 januari 2022

Psalm 86:5U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,
uw trouw is groot voor ieder die U aanroept.

Vrijdag 14 januari 2022

Deuteronomium 7:9Besef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God en Hij houdt woord; Hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die Hem liefheeft en die doet wat Hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.

Donderdag 13 januari 2022

2 Petrus 1:21Want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.

Woensdag 12 januari 2022

1 Samuel 2:7De HEER maakt arm en Hij maakt rijk,
vernedert diep en heft hoog op.

Dinsdag 11 januari 2022

Marcus 16:15En Hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen.’

Maandag 10 januari 2022

2 Korintiërs 5:7We leven nu immers vanuit vertrouwen, zonder al echt te zien.

Zondag 9 januari 2022

Psalm 128:1Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER
en de weg gaat die hij wijst.

Zaterdag 8 januari 2022

Numeri 15:39Bij het zien van die kwastjes zullen jullie herinnerd worden aan alle geboden van de HEER, zodat jullie die naleven en Mij niet ontrouw worden door de begeerten van je hart en je ogen te volgen.

Vrijdag 7 januari 2022

Johannes 14:27Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Donderdag 6 januari 2022

Habakuk 2:4Wie niet oprecht is kwijnt weg,
maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw.

Woensdag 5 januari 2022

Kolossenzen 3:15Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.

Dinsdag 4 januari 2022

1 Tessalonicenzen 5:11Dus troost elkaar en wees elkaar tot steun, zoals u trouwens al doet.

Maandag 3 januari 2022

Psalm 37:7Blijf kalm en wacht op de HEER,
erger je niet aan wie slaagt in het leven,
aan wie met listen te werk gaat.

Zondag 2 januari 2022

Deuteronomium 5:29Hadden ze altijd maar zo’n verlangen om Mij te vereren en mijn geboden na te leven; voor eeuwig zou het hun en hun kinderen goed gaan.

Zaterdag 1 januari 2022

2 Korintiërs 13:13De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen.

Bijbeltekst van de dag

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Dus troost elkaar en wees elkaar tot steun, zoals u trouwens al doet.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie