DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský | Suomi

95 Bijbelteksten over God

« Zephaniah 3:17 »
De Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.The Lord thy God in the midst of thee is mighty; he will save, he will rejoice over thee with joy; he will rest in his love, he will joy over thee with singing.
Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage; be not afraid, neither be thou dismayed: for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest.
En dan zult gij daar de Here, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.But if from thence thou shalt seek the Lord thy God, thou shalt find him, if thou seek him with all thy heart and with all thy soul.
Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.For I the Lord thy God will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not; I will help thee.
Wie heb ik (nevens U) in de hemel? Nevens U begeer ik niets op aarde.Whom have I in heaven but thee? and there is none upon earth that I desire beside thee.
Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U.What time I am afraid, I will trust in thee.
O Here, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.O Lord, thou art my God; I will exalt thee, I will praise thy name; for thou hast done wonderful things; thy counsels of old are faithfulness and truth.
Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting, en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden.For thou art my rock and my fortress; therefore for thy name's sake lead me, and guide me.
Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.I can do all things through Christ which strengtheneth me.
Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.We love him, because he first loved us.
Daarom zijt Gij groot, Here Here, want niemand is U gelijk en geen God is er behalve Gij naar al wat wij met onze oren gehoord hebben.Wherefore thou art great, O Lord God: for there is none like thee, neither is there any God beside thee, according to all that we have heard with our ears.
Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God.For every house is builded by some man; but he that built all things is God.
En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.And we have known and believed the love that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.
Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt.O taste and see that the Lord is good: blessed is the man that trusteth in him.
Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op.Arise, shine; for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee.
Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.
Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben.If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?
Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de Here welgevallen verkregen.For whoso findeth me findeth life, and shall obtain favour of the Lord.
Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us.
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord.
Er is niemand heilig gelijk de Here, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God.There is none holy as the Lord: for there is none beside thee: neither is there any rock like our God.
Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up.
Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, u geven zal.Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee.
Ik heb tot de Here gezegd: Gij zijt mijn Here, ik heb geen goed buiten U.O my soul, thou hast said unto the Lord, Thou art my Lord: my goodness extendeth not to thee.
Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!Rejoice in the Lord always: and again I say, Rejoice.
Vorige1234Volgende
Bijbeltekst van de dag
Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...